Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Språkvetenskapliga nämnden

Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland inrättades hösten 1998 och har som uppgift att främja språkvetenskaplig forskning med fokus på svenskan i Finland.

  • Nämnden anordnar symposier, seminarier och föreläsningar.Nämnden initierar forskningsprojekt och publikationer inom det egna vetenskapsområdet.
  • Nämnden har en forskare som arbetar med sitt eget språkvetenskapliga forskningsprojekt.
  • Nämnden delar ut forsknings- och resestipendier.
  • Nämnden delar ut pris för förtjänta pro gradu-avhandlingar.

Nämnden ger på begäran yttranden inom sitt eget vetenskapsområde.  

Nämnden har en anställd forskare och sekreterare, fil.mag. Sarah Wikner.

 

Medlemmar:

Professor Camilla Wide (ordförande), Åbo universitet
Professor Siv Björklund, Vasa universitet
Professor Mona Forsskåhl, Tammerfors universitet
Professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi
Fil.dr Jannika Lassus, Svenska handelshögskolan
Professor Jan Lindström, Helsingfors universitet
Fil. dr Nina Martola, Institutet för de inhemska språken
Professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet
Fil.dr Caroline Sandström, Institutet för de inhemska språken
PeD Anna Slotte-Lüttge, Helsingfors universitet

 

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |