Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Samhällsvetenskapliga nämnden

Samhällsvetenskapliga nämnden har som uppgift att leda och främja systematisk samhällsvetenskaplig forskning om finlandssvenskarna och deras ställning i Finland.

Nämnden delar årligen ut forskningsstipendier. Med stipendiemedel stöds forskning som bedrivs inom ramen för nämndens uppgift där finlandssvenskheten explicit bör vara i fokus, men jämförande forskning kan även komma i fråga (det förutsätts då att det jämförande perspektivet explicit ingår i problemformuleringen).

Nämnden prioriterar i första hand finansiering av doktorander, i andra hand postdoktoral forskning, medan finansiering av annan forskning med relevans för nämndens syfte även kan komma i fråga, dock med lägre prioritet. Resestöd kan även finansieras med stipendiemedel om resans relevans för forskningen är tydligt motiverad. Forskningsstipendier kan sökas av personer som avlagt magisterexamen (240 sp) i något samhällsvetenskapligt ämne. Stipendierna lediganslås årligen den 1 mars.

Pol.mag. Marina Näsman fungerar som samhällsvetenskapliga nämndens sekreterare.

Medlemmar:

Professor Karmela Liebkind (ordförande), Helsingfors universitet
Professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi
Professor Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi
Professor emerita Anne-Marie Londen, Helsingfors universitet
Professor Tom Moring, Helsingfors universitet
Professor Jan Saarela, Helsingfors universitet
Professor emeritus Tom Sandlund, SSKH vid Helsingfors universitet
Professor Patrik Scheinin, Helsingfors universitet
Professor Susan Sundback, Åbo Akademi

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |