Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Forskning

En växande satsning på egen forskning sedan början av 2000-talet har gjort Svenska litteratursällskapet till en av de stora finansiärerna av forskning på det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet i Finland.

SLS bedriver forskning inom vetenskapliga projekt och inom de vetenskapliga nämnderna. Förlaget och arkivet bedriver forskning inom ramen för utgivnings- och insamlingsprojekt. All forskning rör sällskapets intresseområden, d.v.s. historia, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket och traditionsvetenskaper.

Forskningssektorn skapar och håller kontakt med andra forskningsinstitutioner och -finansiärer i Finland och Norden. Sällskapets vetenskapliga nämnder fungerar som förmedlande länkar i kontakten till de svenska högskolemiljöerna i Finland.

Forskningssektorn arrangerar även seminarier och andra evenemang med anknytning till aktuell forskning.

  Sök i SLS publikationsarkiv på Doria

  Anvisningar för ansökan om projektmedel

  

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |