Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Prislista för kopior

Papperskopior
A4 40 cent/kopia
A3 70 cent/kopia
+ expeditionsavgift för över 50 kopior 5 €

För större ritningar som kopieras av en utomstående firma uppbärs de faktiska kostnaderna + expeditionsavgift 5 €.

Utskrift ur databas 40 cent
Utskrift av skannad text eller bild  A4 1 €, A3 2 €

Stordia 2 €

Fotografier
Icke-kommersiellt ändamål
Museal verksamhet, undervisning, avhandling, vetenskaplig publikation, hembygdsforskning och privat bruk.


Skannad bild på cd eller per e-post 8 €
Diapositiv 8 €
Reprofotografering 8 €

Kommersiellt ändamål
Avgiften berättigar till att nyttja fotografiet en gång.

Tidskrift och dagstidning 60 €
Bok 60 €
Bok, pärmbild 165 €
Film, video, television 60 €
Utställning, dekoration 60 €
Kalender, programblad o.dyl. 60 €
Skiv- och filmfodral 60 €
Frimärke 60 €
Postkort 60 €
Affisch, annons, förpackning 250 €
Reklambroschyr 250 €
TV-reklam 420 €
Internet, cd-skiva 250 €
TV- och videoinspelning (fotografering av bilder och manuskript) 100 €

För reproduktioner av ritningar och andra illustrationer ur samlingar uppbärs samma avgift som för fotografier.

Fotografier gjorda av samma negativ: 2-5 bilder 10 % rabatt, fler än 5 bilder 25 % rabatt.

Vid förnyad användning av en bild uppbärs 50 % av priset.

Kopior av inspelat material
Inspelning på ljud-cd 17 €, som länk 15 €
2-10 mp3-filer på cd 35 €, som länk 30 €
Publicering av inspelat material 85 €/30 minuter
Publicering för kommersiellt ändamål 50 €/minut
Film på dvd 20 €
Film på dvd för kommersiellt ändamål 100 €

Utlåning av material (endast till institutioner)
Mikrofilm/beställning 5 €

Arkivet och biblioteket är inte momsskyldiga.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |