Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Så kan du använda biblioteket

Bibliotekets kunder har tillgång till SLS:s forskarsal. Samlingarna finns på flera olika adresser, men service ges endast på Riddaregatan 5. Det lönar sig alltså att kontakta oss i förväg, så att det material som du behöver finns till hands vid besöket.

Vi betjänar både forskare och allmänhet genom läsesalslån och informationstjänst gällande litteratur som berör litteraturvetenskap, historia, språkvetenskap, etnologi och folkloristik.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |