Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Svenska Landsmålsföreningens samling

Våren 1874 sammankallade Axel Olof Freudenthal studenter för att samla upplysningar om de svenska allmogemålen i Finland som "dels kvarstannat på det gemensamma stamspråkets ståndpunkt, dels själfständigt utvecklat sig."

Föreningen grundades på Gamla studenthuset den 9 april 1874 och kom under de följande decennierna att samla in material som i dag finns i Språkarkivets samlingar. Man startade även ett ambitiöst bibliotek bestående av inhemsk och utländsk skandinavistisk forskning. Tjugo år senare ingick närmare 300 verk i samlingen.

I dag omfattar samlingen cirka 400 titlar och ger en inblick i föreningens verksamhet och kontakter utomlands.

 

 

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |