Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Jarl Pousars samling

Bibliotekarien Jarl Pousar (1941–2004) hade ett livslångt intresse för vackra böcker. Han skapade en unik bokhistorisk samling som dokumenterar bokbandets utveckling, särskilt under 1800-talet.  Samlingen består av ca 2 500 band. Två tredjedelar utgörs av förlagsband medan resten av banden är privatband. Här ingår böcker från olika länder och olika tider: skönlitteratur, humaniora, reseskildringar, barnböcker, psalmböcker och kartverk.

Jarl Pousar donerade sin boksamling till Svenska litteratursällskapet 1998.

År 2011 utkom Anna Peräläs bok Vackert,vittert, lärt. Jarl Pousars boksamling på Svenska litteratursällskapets i Finland förlag. Uppgifter om utgåvorna samt information om bokbanden i samlingen finns också i en databas tillsammans med bilder på banden.

  Sök böcker i Jarl Pousar-databasen

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |