Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Bibliotek

Svenska litteratursällskapets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek. I våra samlingar finns flera historiskt värdefulla kollektioner och både gammal och ny vetenskaplig litteratur. Biblioteket bidrar aktivt till forskning och utbildning, särskilt inom sitt eget tyngdpunktsområde, bokhistoria.

I samarbete med Labbet rf upprätthåller vi dramadatabasen Daniel med dramatik skriven på svenska av författare i Finland.

Vi upprätthåller också en länkdatabas, som fungerar som hjälp vid informationssökning både för forskare och för allmänhet.

Biblioteket ger endast läsesalslån. Kontakta gärna biblioteket per e-post eller telefon innan du kommer.

Bibliotekarie Martin Ginström, tfn 09-618 774 66
Bibliotekssekreterare Jacobina Ek, tfn 09-618 775 07

Besöksadress:
Riddaregatan 5
00170 Helsingfors

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |