Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Om förlaget

Som vetenskapligt förlag lägger SLS särskild vikt vid att böckerna uppfyller kraven på vetenskaplig noggrannhet och vid att språket och utförandet är gott. Eftersom SLS är ett ideellt samfund väger de vetenskapliga och kulturella synpunkterna tyngst när beslut fattas om vilka böcker som ska ges ut; rent kommersiella överväganden kommer i andra hand.

Med vår utgivning strävar vi efter att nå den läsande allmänheten, men också forskare och studerande inom humanistiska ämnen och samhällsvetenskaper är en viktig målgrupp.

Bokutgivningen har varit en av de främsta uppgifterna för SLS ända sedan sällskapet grundades 1885. Det första numret i skriftserien, Henrik Gabriel Porthans brev till Mathias Calonius, utgivet av Wilhelm Lagus, kom ut bara ett år senare. År 2007 utkom nr 700 i serien, Merete Mazzarellas biografi över Fredrika Runeberg, Fredrika Charlotta, född Tengström.

Numera ger SLS förlag ut ca 15 titlar per år. Här ingår manuskript såväl av utomstående författare, redaktörer och utgivare som av anställda inom SLS arkiv och av forskare som är knutna till SLS. Dessutom produceras allt fler manuskript, främst editioner och källutgåvor, av förlagets egen personal.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |