Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Svenskt i Finland − finskt i Sverige

I fyra tjocka volymer undersöks likheter och olikheter mellan Finland och Sverige. Volymerna är tematiskt indelade i historia, samhälle ur framför allt minoritetens synvinkel, ekonomi och språk.

Uppsatserna är skrivna av forskare från de båda länderna och sammanfattar resultaten av forskningsprogrammet Svenskt i Finland − finskt i Sverige, som pågick 2000−2003. Ett hundratal humanister, samhällsvetare och teologer var engagerade i programmet, som finansierades av Finlands Akademi, Svenska litteratursällskapet i Finland, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska Kulturfonden i Finland, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet i Sverige.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |