Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan -projekti 2010–2014

Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan -projekti 2010–2014

  

Projektin esittely


Pernajan Suur-Sarvilahden kartano.
Valokuva: Janne Rentola/Svenska litteratur-
sällskapet i Finland
Suomen kartanot ovat tärkeä osa kulttuuriperintöämme ja niiden arkistoilla ja kirjakokoelmilla on keskeinen merkitys maamme historian tutkimuksessa. Kartanoarkistoja ja kirjakokoelmia säilytetään kartanoissa ympäri maata ja lisäksi niitä on useissa julkisissa arkistoissa ja kirjastoissa. Myös monet arkistoissa ja kirjastoissa säilytettävät suku- ja henkilöarkistot sisältävät kartanoihin liittyviä kirjeitä ja asiakirjoja. Kokonaiskuva säilyneen aineiston luonteesta ja mahdollisesta tutkimuskäyttöön saattamisesta on toistaiseksi puuttunut.

Kartanoiden arkistoja ja kirjakokoelmia kartoittamaan ja niiden säilyttämistä edistämään perustettiin syksyllä 2010 kaksikielinen yhteishanke Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar – Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan. Hankkeen perustivat Svenska litteratursällskapet i Finland, Ritarihuone, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto ja Åbo Akademin kirjasto. Tavoitteena oli rohkaista kartanoiden omistajia arkistojensa ja kirjakokoelmiensa hoitoon sekä kerätä tietoja aineistoista koko maan kattavaan tietokantaan tutkimusta varten. Tarvittaessa projektiryhmän puoleen voi kääntyä ja saada neuvontaa arvioitaessa arkistojen ja kirjakokoelmien kuntoa sekä toimenpidetarpeita.

Projektiryhmä lähetti 2011-2014 kyselyitä Suomen kartanoiden omistajille kartoittaakseen kartanoissa säilytettävää aineistoa. Saadut tiedot siirrettiin Kartanot-tietokantaan. 

Projekti päätettiin Ritarihuoneella 2. joulukuuta 2014 pidetyllä teemapäivällä. Kyselyyn voi edelleen vastata joko verkossa, alla olevan linkin kautta tai kirjeitse. Vastaukset pyydetään lähettämään Svenska litteratursällskapet i Finland:ille.

  Kyselyyn

  Kyselylomake

  Lisätietoja hankkeesta (projektisuunnitelma)

  Kartanot-tietokanta

  Ohjeita arkistoaineiston ja kirjojen säilyttämisestä

  På svenska

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PL 158, 00171 Helsinki | Puh: (09) 618 777 | info(a)sls.fi