Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Projektet Forskarnas röst och digitalt material


Foto: Janne Rentola
Projektet Forskarnas röst och digitalt material utredde under 2011 det digitaliserade materialets betydelse för forskarsamfundet och utvärderade förhållandet mellan såväl digitaliseringsprocesserna, minnesorganisationerna (arkiv, bibliotek och muséer) som forskarsamfundet. Projektets infallsvinkel var i första hand den humanistiska forskningen och framförallt arkivens, men även de övriga minnesorganisationerna och forskarsamfundet togs i beaktande.  

Två enkäter sändes ut till minnesorganisationer och forskare. Svaren visade att forskarna i princip är nöjda med det som digitaliserats men de vill också säga vad som ska digitaliseras. Minnesorganisationerna bestämmer för det mesta själva vad man satsar på, ofta sådant som är enkelt, snabbt och inte kräver kostnader. Kundservicen och användargränssnitten får också mycket kritik. De är komplicerade och informationen finns i flera olika system. Bristfällig metadata är ett annat problem.

Digitaliseringens effekter utvärderas mycket från kvantitet, mängden, i stället för kvalitet. Man borde hellre se på materialets användbarhet och utveckla tjänster i samråd med användarna. Kriterier borde vara sökbarhet och användbarhet och hur materialet används via nättjänster, i forskarsalar.

Digitaliseringen har påverkat forskningen. Nya söksystem ger möjlighet till genomgång av mycket stora materialmängder vilket påskyndar forskningsprocessen, effektiverar arbetssättet och ger bättre resultat. Men valet av vad som digitaliseras och vad som erbjuds forskarna styr också forskningens inriktning: vad och hur det finns tillgängligt.

Rapporten visar att minnesorganisationerna bör ändra attityd och synvinkel och höra på användarna bättre än vad de gjort hittills. Användarna vill vara med och utveckla de digitala systemen, särskilt söksystemen. De måste få större förståelse för sina behov då minnesorganisationerna planerar och genomför digitaliseringar. Rapporten visar hur viktigt det är att det digitala kulturarvets digitalisering sker i samarbete med användarna, forskarna.

 Läs rapporten:

  Forskarnas röst och digitalt material, rapport 

  Tutkijoiden ääni ja sähköiset aineistot, raportti

 

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |