Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Förvaring av arkivmaterial och böcker

 

På vindar och i källare ligger ofta bortglömt arkivmaterial och gamla böcker, i dammiga eller fuktiga lådor.
Vilken typ av handlingar är det? Vem har de tillhört och från vilken tid är de?

Hur börjar man?                                       
Gästbok ur Ratula gårds arkiv

Inventera först materialet. Dela in det i tematiska helheter och ordna det kronologiskt. Finns det en inbördes ordning är det skäl att inte bryta den. Förvara arkivmaterial i ett svalt utrymme som är skyddat mot eld, vatten, fukt, starkt ljus, damm, smuts och dålig luft.

 • arkivmaterial ska inte ligga på vindar, i dammiga rum, garage eller andra förrådsutrymmen
 • rensa dokument och manuskript på allt som i längden förstör dem, såsom gem, gummiband och plastfickor
 • avlägsna tejp om det kan göras utan att skada handlingarna
 • skydda sigill med silkespapper
 • förse vaxdukshäften och dagböcker med omslagspapper
 • gallra ut dubbletter
 • handlingar av papper läggs i arkivbeständiga omslag och mappar
 • ta ut breven ur deras kuvert och vik ut dem. Spara kuverten om de innehåller viktig information.
 • förteckna breven alfabetiskt och/eller kronologiskt
 • skriv ut e-post och disketter
 • förvara tidningsurklipp och andra tryckalster som egna helheter
 • skaffa ett brandsäkert arkivskåp för de äldsta handlingarna
  t.ex. testamenten, köpebrev etc.

Fotografier 

Fotografier brukar vara limmade i album eller ligga lösa i lådor. Förse dem  med information om motiv, personer, årtal, plats och fotograf. Gör anteckningar på skyddsfickan eller på bildens baksida med mjuk blyertspenna. Tumma inte på negativen utan använd skyddsvantar.
                

- Negativ (glas, nitrat, acetat och polyester) förvaras i jämn temperatur 15-18 °C, (inte över 22 °C och i en relativ fuktighet om ca 45 %, inte över 60 %). De läggs i negativfickor av syrafritt papper eller polyester/polyeten. Nitrat och acetatnegativ är känsliga, bör förvaras luftigt och skilt från annat fotomaterial. Medan svartvita negativ kan förvaras i vanlig rumstemperatur, förvaras färgnegativ svalt.

- Positiv förvaras bäst i sina album eller i skyddsfickor.

- Diabilder förvaras i ram eller i skyddsfickor.

Böcker

Bokband som hanteras varsamt håller i hundratals år. Böcker utgivna före medlet av 1800-talet är tryckta på hållbart papper gjort av lump. När det gäller äldre värdefulla boksamlingar är det bra att göra upp en katalog eller databas över böckerna, inte minst med tanke på stöldrisken. Uppgifter om namnteckningar och ex libris kan hjälpa att identifiera en bok om den dyker upp i den antikvariska bokhandeln.

Hur förvara böcker?

 • ställ inte böckerna för tätt i bokhyllan. Böcker i stort format kan förvaras liggande
 • skydda böckerna från damm, smuts, direkt solljus, skadedjur, fukt och mögel. Det bästa för värdefulla boksamlingar är ett bokskåp.
 • ta bort bokmärken, gem och tejp som med tiden förstör pappret
 • ta också bort tidningsurklipp, hårlockar och torkade växter
 • dammtorka inte med fuktig trasa! En försiktig rengöring med dammvippa går bra
 • trasiga böcker kan förvaras i en skyddande bokkapsel
 • om man vill låta reparera eller binda om en trasig bok är det viktigt att respektera bokbandets historiska karaktär. Det gamla omslaget ska alltid finnas kvar. Anlita en fackman som bedömer vilka åtgärder som är lämpliga.

Kontaktadresser för inköp av arkivvårdsmaterial: 

Suomen arkistointikonsultit Oy, iisvedentie 1126, Suonenjoki. Tfn 017-510 375
Kotelotyö, toimisto@kotelotyö.fi Tfn: 020 757 5500 

Vi hjälper!

Vi står gärna till tjänst med praktisk rådgivning gällande anskaffning av lämpligt material (omslag, mappar, fickor etc.) och information om förtecknandet av arkiv och bibliotek.

www.sls.fi
www.arkisto.fi
www.kansalliskirjasto.fi
www.abo.fi
www.riddarhuset.fi

 

           

                                

Tillbaka      
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |