Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Språkspalter

Svenskan i Finland har genom tiderna behandlats i språkspalter i flera olika tidningar. Här är några av dem:

Björn Petterssons språkspalter i Nya Pressen på 1950-talet
Carl-Eric Thors språkspalter i Vasabladet ("Språkvårdsspalten" 1966–1973, "Ord om ord" 197–1980)
Carl-Eric Thors språkspalter i Hufvudstadsbladet ("Modern svenska" 1971–1978, "Torsdag med Thors" 1978–1985)
Ralf Svenblads språkspalter Åländska ord i Nya Åland 1982–
Mikael Reuters språkspalt "Språklådan" i Suomen sanoma – Finlandsnytt 1975–1988 
 "Myndigheternas Svenska" i Officiella tidningen 1990–
Reuters rutor i Hufvudstadbladet 1986–
Språkörat i Finlands kommuntidning 1993–2003
Rune Skogbergs språkspalter i Forum för ekonomi och teknik 1995–1996
Nancys språklådor i Löntagaren 1998–2011
språkspalter i Arena (Medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f.) 1998–

Se dessutom informationsbladen:

Rundradions språkbrev 1998–2002
Språkråd från Statsrådets svenska språknämnd

Se även:

Nättidskriften Nordiska Språk
Webbplatsen Mediespråk

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |