Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Institutioner för svenska språket/nordiska språk i Finland

Helsingfors universitet: Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen / Nordica

Östra Finlands universitet: Institutionen för främmande språk och översättningsvetenskap / Svenska

Jyväskylä universitet: Institutionen för språk / Svenska språket

Tammerfors universitet: Institutionen för språk och översättningsvetenskap / Nordiska språk

Uleåborgs universitet: Nordisk filologi

Vasa universitet: Nordiska språk

Åbo Akademi: Svenska språket

Åbo universitet: Nordiska språk

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |