Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Välkommen till Historiska och litteraturhistoriska arkivet!


Bregentved slott. Illustration i Albert Edelfelts brev till sin mor 1883.
Vill du läsa dina förfäders brev? Behöver du ett fotografi på en känd författare? Söker du bakgrundsmaterial för din humanistiska forskning? Då lönar det sig att kontakta oss.

Vi har person- och släktarkiv, gårdsarkiv samt olika typer av samfundsarkiv. Största delen av materialet är handskrifter av kulturhistorisk karaktär från 1800-talet till nutid.

Kundtjänst:

Patrik Aaltonen, arkivförtecknare 09-618 773 37
Anne-May Berger, arkivarie (fotografier) 09-618 773 37
Mirva Virtanen, amanuens (handskrifter, fotografier) 09- 618 773 34
Nelly Laitinen, arkivarie (handskrifter, arkivpedagogik) 09-618 773 35
Maria Miinalainen, arkivarie (handskrifter) 09-618 773 36

Donationer och depositioner:
Petra Hakala, förste arkivarie 09-618 773 32 

                                                        fornamn.efternamn@sls.fi

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |