Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Digitalarkivet Arkiva

Dagens kultur låter sig inte alltid bevaras i traditionella arkivmagasin. Digitalarkivet Arkiva utvecklar därför produktionen, hanteringen och förvaringen av digitala material vid arkiven inom SLS.

Rent digitala material blir allt vanligare och de tekniska utmaningarna för långtidsbevaring är stora. Både lagringsmedier och innehåll kräver tillsyn för att informationen inte ska förstöras eller bli oanvändbar. Samtidigt ger digitaliseringen av äldre material möjligheter att bevara och skydda den information som dokumenten innehåller. Digitaliseringen gör också materialet mer lättillgängligt.

Arkiva samarbetar aktivt inom nationella och internationella projekt för att upprätthålla en god kompetens och öka tillgängligheten till kulturarvet.

Till Arkivas samlingar hör digitaliserat material såsom handskrifter, fotografier eller filmer och material som uppkommit i digital form, d.v.s. forskningsdatabaser, ljudinspelningar och digitala fotografier.

 


Följ oss på Twitter!

Kontakt
Johan Kylander, digitaliseringsplanerare
fornamn.efternamn(a)sls.fi
tfn 09-618 775 41

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |