Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Spara det finlandssvenska talet

Spara det finlandssvenska talet är ett projekt som dokumenterat svenskan i Finland i början av 2000-talet. Projektet pågick 2005 - 2008 och resulterade i inspelningar av samtal och intervjuer med mer än 1 000 personer. Inspelningarna speglar den språkliga mångfalden i hela det svensktalande Finland, från Karleby i norr till Eckerö i väster och Kotka i öster.

Man kan lyssna på korta ljudprov ur en del av inspelningarna på webbplatsen. En del av inspelningarna ingår i talspråkskorpusen Talko.  

Fokus låg huvudsakligen på det vardagliga språket, och intervjuer i hemmiljö utgjorde därför den största delen av projektet. Hela 946 personer, både äldre och yngre, såväl i städerna som på landsbygden, intervjuades. Inspelningassistenter med anknytning till orten intervjuade personer enskilt eller parvis. Upplägget var fritt men som stöd fanns en lista med frågor om ett antal teman, t.ex. hemorten, uppväxten, intressen och den tekniska utvecklingen. En del frågor handlade också om språket och uppfattningar om sitt eget och andras språk.

Dessutom har projektet samlat in ett material som speglar språkbruket i andra situationer och sammanhang. Hur talar man när man umgås med personer från andra landsändar? Hur talar man när man står i talarstolen och håller föredrag? För att få svar på sådana frågor har inspelningar gjorts dels av samtal mellan studenter som möts i olika studiemiljöer, dels av föredrag i Svenska litteratursällskapets föreläsningsserie för allmänheten.

I november 2008 hölls slutseminarium för Spara talet. Såväl projektanknutna som inbjudna gäster höll föredrag. Här kan du läsa en del av föredragen:

 Ann-Marie Ivars: Inledning

 Lisa Södergård: Insamlingsresultat

 Ann-Marie Ivars: Dialektinspelning i sex decennier

 Helge Sandøy: Norsk dialektendring i forsking og førestillingar

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |