Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Dialektinspelningar

SLS 1173
Informanten Agnes Illman, Bergö 1975.
Arkivet började 1952 dokumentera dialekter genom att spela in intervjuer på band. I dag finns det ca
5 300 timmar inspelningar från hela Svenskfinland i Språkarkivets och Folkkultursarkivets gemensamma bandarkiv.

De äldre inspelningarna är gjorda hemma hos dialekttalande, ofta äldre personer som talar traditionell dialekt, och samtalen handlar om seder och bruk och arbeten i äldre tider. Man var från början främst intresserad av att dokumentera livet och språket på landsbygden och äldre personers berättelser. Under senare årtionden har intresset för variationer ökat och den nyare insamlingen har också beaktat stadsspråk och barn- och ungdomsspråk. Språket under 2000-talets början har dokumenterats i insamlingsprojektet Spara det finlandssvenska talet.

  Lyssna på exempel ur äldre och nyare inspelningar

  Läs A-M Ivars artikel Dialektinspelning i sex decennier

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |