Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Material

SLS 478
Folkkultursarkivets frågebrev från 1937 handlade bl.a. om skörderedskap och halm- och nävertak. Här har en informant beskrivit  en vattenmede och också meddelat att man på orten även använder ordet "drost".

Vid Språkarkivet finns dialektuppteckningar och dialektinspelningar samt ortnamns-uppteckningar från hela Svenskfinland. Det finns också material om öknamn och smeknamn, hälsningsvanor, omtal och tilltal samt andra språkliga fenomen. Det äldsta materialet är från slutet av 1800-talet och det yngsta materialet är insamlat i nutid.

Vi tar gärna emot skriftligt material eller inspelningar som donation.

I SLS arkivs huvudkatalog kan man söka uppgifter om material och samlingar.

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |