Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 14/2014 från Svenska litteratursällskapet i Finland

3.12.2014

Biografiskt lexikon för Finland finns nu på webben!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) finns nu på nätet i en fullständig, fritt tillgänglig och sökbar utgåva. Lexikonet omfattar över 1 600 biografiska artiklar om personer som utfört sitt livsverk i Finland eller på annat sätt lämnat spår i Finlands historia, från 1100-talet till våra dagar. BLF är ett viktigt verktyg för forskare, journalister och alla andra som snabbt vill få tillförlitlig information om personer i Finlands historia och nutid. Den fullständiga webbutgåvan är tillgänglig på adressen http://www.blf.fi/.

Till skillnad från äldre verk av samma typ, som ofta koncentrerat sig på s.k. märkesmän och deras verksamhet, präglas BLF av en strävan efter kulturhistorisk förståelse och större samhällelig bredd. Spektrumet av biografier omfattar allt från kungar, kejsare och presidenter till bland andra biskop Henrik, superkargören Petter Johan Bladh, lantdags- och riksdagsledamoten Tekla Hultin, författaren Mikael Lybeck, teaterstjärnan Ida Ahlberg, arkitekten Alvar Aalto, kompositören Kaija Saariaho och programmeraren Linus Torvalds.  

BLF innehåller också nyskrivna personporträtt. De nya artiklarna handlar särskilt om sådana personer som spelat en betydande roll för Finlands svenskspråkiga offentlighet och institutioner.

  

Herrgårdsarkiv väcker det förflutna till liv

Herrgårdarna i Finland är en betydelsefull del av vårt kulturarv. Gårdarnas arkiv och boksamlingar är också viktiga för forskningen i herrgårdskultur. Centrala kulturinstitutioner har under några års tid samlat in information om privata och offentliga herrgårdsarkiv, och gjort dem sökbara i en ny databas.

Det tvåspråkiga projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar - Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan som startade 2010 är ett samarbete mellan Finlands riddarhus, Nationalbiblioteket, Riksarkivet, Svenska litteratursällskapet i Finland och Åbo Akademis bibliotek.

Informationen finns samlad i databasen Herrgårdar, som är en katalog på översiktnivå, tillgänglig för forskare och andra intresserade. Här finns för närvarande uppgifter om 108 herrgårdar. Databasen uppdateras kontinuerligt.

Herrgårdsprojektets slutrapport finns på projektets hemsida: www.sls.fi/herrgardar. Där finns också databasen.

  

  

SLS julklappstips

 

 

 

 

Det händer på SLS

8.12.2014 Del 4 i höstens föredragsserie om Estland: Grannen i söder – Estland och kontakterna till Norden, kl. 18.00–20.00, Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors
17.12.2014 Ur arkivet. Tema för höstens serie: Ur arkivet, är stadsminnen från Vasa i början av 1900-talet, kl. 18.00–20.00, SLS/Österbottens traditionsarkiv, Handelesplanaden 23 A (5. vån), Vasa
7–11.1.2015 Vetenskapsdagarna 2015 Vetenskapsdagarna ordnas vart annat år. Det är ett evenemang med en stor diversitet av verksamheter under ett huvudtema. År 2015 ordnas Vetenskapsdagarna för 37:e gången och temat är Sattuma – Slumpen. Vetenskapsdagarna ordnas i Helsingfors.

 

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |