Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 13/2014 från Svenska litteratursällskapet i Finland

5.10.2014

SLS uppmärksammar svenska veckan!

Bilder av Runeberg på webben

Vi uppmärksammar svenska dagen med att publicera cirka 300 bilder av nationalskalden Johan Ludvig Runeberg på bildsajten Flickr. SLS arkiv publicerar alla de fotografier som finns i arkivet av Johan Ludvig och Fredrika Runeberg samt deras familj.

Till bildsamlingen hör också ett stort antal foton av konstverk som avbildar Johan Ludvig såsom byster, skulpturer, målningar och grafik. Bland de publicerade fotona finns även bilder på platser som har anknytning till Runebergs liv och bilder från hans jordfästning och grav.

Alla fotografier publiceras i högupplöst format och är fria att använda. Fotografierna hittas på adressen www.flickr.com/slsarkiva och kommer också småningom att laddas ner på den nationella sökportalen Finna http://www.finna.fi/

 

 

SLS firar svenska veckan tillsammans med Vetenskapsbokhandeln och erbjuder böcker till specialpris:

  • Finlands svenska litteratur 1900–2012 (red. Michel Ekman) + Dikter och aforismer (Edith Södergran) + Sönder (om framkallning av Veloxpapper) (Henry Parland) = Paketpris 30 euro (norm. 50 euro) 
  • Finlands svenska litteratur 1900–2012: 25 euro (norm. 36 euro)

Erbjudandena gäller under tiden 3–9.11, också i webbshopen, www.tiedekirja.fi.

  

  

Nya böcker 

Dahlberg, Julia & Mickwitz, Joachim
Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690–1945

Vilka värderingar och egenskaper har varit viktiga inom släkten Donner och i omvandlingen från en lokal handelssläkt till en inflytelserik nationell kultursläkt? Hur ser den donnerska släktidentiteten ut? Svaren ges i en ny släktbiografi utgiven av SLS.

Boken följer släkten Donners fascinerade öden under tvåhundrafemtio år, från den tyske hantverkarsonen Jochim Donners ankomst till den svenska staden Nyen och senare Gamlakarleby i slutet av 1600-talet fram till dramatiken under andra världskriget. Släkten omvandlades efter hand från en betydande österbottnisk handelssläkt till en nationell kultursläkt med ett starkt engagemang inom vetenskap, politik och industri. Via centrala personer inom släkten ger boken en inblick i avgörande händelser i landets och släktens historia från första parkett. Också kultur och vardagsliv får sin belysning, liksom det specifikt donnerska idéarvet och släkttraditionen. Boken är rikt illustrerad.

 

 

Welander, Martin
Grå verklighet, gyllne fantasi. Skapandets problematik i R.R. Eklunds aforistiska författarskap

R.R. Eklunds (1895–1946) djupt personliga och kompromisslösa författarskap är i dag nästan okänt för en större läsekrets. Syftet med denna bok är att ge en helhetsförståelse för R.R. Eklunds aforistiska författarskap, där en övergripande tematik är skapandets problematik och Eklunds kluvna konst- och livssyn. Två specifika teman som lyfts fram är regressionsfantasin och barnets perspektiv på världen. Dessutom diskuteras den sublima upplevelsen, som anknyter till natursynen i Eklunds författarskap och den estetisk-idealistiska tradition han relaterar till, samt kampen med skrivandet och skapandet. Boken är den första större vetenskapliga studien om R.R. Eklund.

 

 

Hellgren, Jan
Bo Carpelan. Rummets diktare

"Det är inte tiden som förändrar oss, det är rummet", inleder Bo Carpelan (1926–2011) en av sina dikter från 1970-talet. Jan Hellgren visar i sin bok hur denna syn gradvis tar form i Carpelans poesi från 1950-talet och framåt för att nå sitt främsta uttryck i romanen Urwind (1993). Vid sidan av diktsamlingar och romaner utgår Hellgren från ett rikt material av artiklar, essäer och opublicerade anteckningar där Carpelan belyser sin poetik och sin syn på det egna författarskapet. Hans diktning sätts in i sitt litteratur- och idéhistoriska sammanhang, samtidigt som viktiga inspirationskällor inom bildkonst och arkitektur lyfts fram.

 

 

 

Dolce far niente i Arabien. Georg August Wallin och hans resor på 1840-talet
Redaktör Nina Edgren-Henrichson

"Det är märkvärdigt nog att jag, en insulaner, född och fostrad vid hafvet och alltid tillgifven detta element med förkärlek, här i Orienten aldrig känt längtan eller kärlek därtill. Det är liksom öknen här ersatte hafvet," skrev den Ålandsbördige Georg August Wallin. Här presenteras Wallins liv och hans forskningsresor i Egypten, på Arabiska halvön och i Persien i fyra artiklar. Samtidigt belyses hans betydelse som etnografisk iakttagare och språkforskare. Boken utges också på engelska i samarbete med Museum Tusculanum Press.

 

 

Det händer på SLS

Helsingfors 6.11 Hesasnack-en kväll om svenskans varieteter i Helsingfors
Åbo 13.11 Seminarium: Hem, familj, släkt, kl. 10.00–16.30
Helsingfors 18.11 Del 3 i höstens föredragsserie om Estland: Grannen i söder - Estland och kontakterna till Norden, kl. 18.00–20.00 
Vasa 19.11 Ur arkivet, kl. 18.00–20.00. Tema för höstens serie "Ur arkivet" är stadsminnen från Vasa i början av 1900-talet.

 

  Fler evenemang hittar du här i SLS evenemangskalender!

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |