Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 9/2014 från Svenska litteratursällskapet i Finland

24.6.2014  

SLS publicerar Edith Södergrans fotografier på nätet

SLS fortsätter göra sitt arkivmaterial tillgängligt på nätet. Det nyaste tillskottet är drygt 400 fotografier tagna av poeten Edith Södergran. Fotografierna har publicerats på sökportalen Finna och får laddas ner och användas fritt. Fotografierna är i huvudsak från Södergrans hemmiljö i Raivola på Karelska näset och från hennes resor i Schweiz, främst från Davos. Bland hennes favoritmotiv finns framför allt katter, men också andra djur och personporträtt. Ett urval av fotografierna har också publicerats på bildtjänsten Flickr.

  Se fotografierna på Finna

  Se fotografierna på Flickr

Finna är en nationell sökportal där användaren kan söka i finländska arkivs, biblioteks och museers samlingar. Användaren kan titta på bilder av fotografier, gamla dokument eller böcker och lyssna på inbandningar. Material ur SLS arkiv digitaliseras och läggs ut på Finna kontinuerligt. Allt material från SLS får laddas ner och användas helt fritt. Om man använder SLS arkivmaterial är det önskvärt att man anger SLS arkiv som källa.

 

Nytt material i SLS arkiv

Tack vare donationer och depositioner har SLS arkivsamlingar utökats under 2013.

Ett stort tack till alla donatorer!

   SLS arkivs nyförvärv 2013

 

Vårens nya böcker

Svenskt, finskt och ryskt – Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E.G Ehrström 1808–1835

Eric Gustaf Ehrström (1791–1835) var lektor i ryska vid akademin i Åbo och blev kyrkoherde i S:t Katarina svenska församling i S:t Petersburg. Han var en av de tidigaste förespråkarna för finskan som nationalspråk men hävdade också att kunskaper i ryska var en nationalnödvändighet i Finland. I det mångspråkiga S:t Petersburg såg han det däremot som sin uppgift att försvara det svenska modersmålet. I boken Svenskt, finsk och ryskt undersöker Johanna Wassholm hur E.G. Ehrström under olika tider och i olika roller såg på finskt, svenskt och ryskt samt på förhållandet mellan språk, nation och historia.

  Läs mer om boken

Sönder i pocketformat

Henry Parlands (1908–1930) enda roman Sönder är den finlandssvenska modernismens urbanaste och mest ultramoderna roman. I den nya utgåvan av romanen från 2005, som nu ges ut i pocket, kan man läsa texten sådan som Parland själv utformade den.

  Läs mer om boken

 

 

 

Arkiv Minne Glömska. Arkiven vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885–2010

Dokumentationen av det svenska kulturarvet i Finland har varit en av hörnstenarna i Svenska litteratursällskapet sedan starten 1885. Arkiv, minne, glömska är historien om hur arkivet har skapats och utvecklats, hur traditions- och språkmaterial har samlats in och hur historiska och litteraturhistoriska samlingar har tillförts genom donationer och förvärv.

  Läs mer om boken

 

Läs årets första nummer av Källan

  

Det nya numret 1/2014 av Källan har temat mångfald av kulturer. I tidningen kan du bland annat läsa om skolårets fester, spinnfiskedebatten och integration i Närpes.

  Läs den digitala versionen av Källan

Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift Källan utkommer två gånger om året. I varje nummer behandlas ett nytt tema. Du kan prenumerera kostnadsfritt på Källan eller beställa lösnummer av tidskriften.

  Till beställningsblanketten

 

  

Visstuga i Oravais

Tid: 26.6.2014 kl. 19.00
Plats: Pärtstugan i Ånäs, Karlebyvägen 276, Oravais

Visstugan, som arrangeras av Oravais Hembygdsförening och SLS/ Finlands svenska folkmusikinstitut, firar i år 15-årsjubileum.

Kom och sjung med eller bara lyssna – det finns inga krav. I visstugan sjunger man kända och kära sånger ur vår finlandssvenska sångskatt och man får också bekanta sig med äldre visor som kanske fallit i glömska.

Värdar är Ann-Marie Löfdahl och Synnöve Svanström.

Gratis inträde. Ta med en slant till kaffe och dopp!

  

Traditionshörnan på spelmansstämman i Korsholm

Tid: 28.6.2014 kl. 21.00
Plats: Karperö UF, Karperövägen 526

Finlands svenska folkmusikinstituts konsert Traditionshörnan presenterar enskilda spelmän, mindre grupper och sångare vid spelmansstämman i Korsholm.

  Läs mer om spelmansstämman

För uppdateringar på sommaren, följ oss på Facebook eller håll ett öga på sls.fi. Nästa nyhetsbrev skickas i augusti.

Glad sommar!

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |