Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2014

 

Intervju med Harry Lunabba

Svenska litteratursällskapet i Finland har sedan 1920 årligen delat ut statsrådet Mauritz Hallbergs pris till forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning.  

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris på 19 000 euro tillföll 2014 politices doktor Harry Lunabba för hans doktorsavhandling När vuxna möter pojkar i skolan – insyn, inflytande och sociala relationer (Helsingfors universitet 2013).

  Läs prismotiveringen

 

Fokus på relationer, inte på problem

Harry Lunabbas doktorsavhandling har fått beröm för att den öppnar nya perspektiv på skolpojkar. Själv vill Lunabba lyfta fram tre viktiga poänger:

För att vuxna bättre ska kunna identifiera de pojkar som kanske inte får det stöd de skulle behöva, har pojkforskaren Harry Lunabba delat in skolpojkarna i tre kategorier: De som inte tas på allvar, de som inte väcker känslor, och de som väcker negativa känslor. Harry Lunabba om olika pojkar:

Produktion: Peik Henrichson/Fri film 

 

Tillbaka      
| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |