Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 4/2014 från Svenska litteratursällskapet i Finland

27.3.2014


I Krigets barn får läsaren följa med hur Maire Westerholm upplevde kriget. Hon var sju år då kriget bröt ut 1939 och skickades till Sverige
året därpå. I breven hem till mamma berättar Maire om sina upplevelser.
Collage: SLS/Janne Rentola

 

Ny bok om barns upplevelser av krigstiden 1939–1945

Boken Krigets barn handlar om krigets vardag 1939–1945 så som finländska barn upplevde den. Skoluppsatser, dagboksanteckningar, brev, teckningar, tidningsurklipp och fotografier ger en autentisk inblick i de krigstida barnens tankar, känslor och upplevelser. Allt arkivmaterial som använts i boken förvaras i SLS arkiv.

Krigets barn är en arkivpedagogisk arbetsbok med material som beskriver krigets vardag, evakueringarna, arbetsplikten, det frivilliga arbetet och barnförflyttningarna under krigstiden. Boken består av delarna "I Finland" och "Till Sverige" och beskriver t.ex.hur det kändes för barn att sitta i skyddsrum under flyglarm eller att resa med tåg undan kriget till Sverige. Arbetsboken lämpar sig både för grupparbete och enskilt arbete i undervisningen i historia, modersmål eller svenska. Krigets barn kan också användas som minnesbok eller som underlag för diskussion av alla intresserade eller kanske av dem som själva upplevt krigstiden.

Boken är en reviderad och utökad upplaga av den arbetsbok som SLS gav ut 2013 för utlåning till högstadieskolor men som också väckte ett stort allmänt intresse.

Krigets barn kostar 24 euro i bokhandeln och kan köpas bl.a. i Vetenskapsbokhandeln (Kyrkogatan 14, Helsingfors). I Sverige utges boken av Bokförlaget Atlantis.

Läs mer om Krigets barn och arkivpedagogiken i Källan 2/2013

  

Är du lärare? Köp eller låna!

Rabatt till skolor!

Skolor eller andra institutioner som köper minst 15 exemplar av Krigets barn får 50 % rabatt! För köp, kontakta SLS tf. förlagssekreterare Britt-Louise von Knorring (britt-louise.vonknorring@sls.fi).

För information och utlåning (Helsingfors), kontakta arkivarie Nelly Laitinen (nelly.laitinen@sls.fi, 09 618 773 35) eller arkivarie Pia Lindholm (pia.lindholm@sls.fi, 09 618 774 65)

För information och utlåning (Vasa), kontakta amanuens Marie Lönnblad (marie.lonnblad@sls.fi, 06 319 56 01)

  Se Krigets barn på sls.fi/skolan

 

Möt redaktörerna på Vasa bokmässa i april

Inga-Britt-scenen
lördag 12.4 kl. 12.30 och söndag 13.4 kl. 13.30

Arkivarierna Nelly Laitinen och Pia Lindholm, som är redaktörer för Krigets barn, besöker Vasa bokmässa. Hör dem i samtal med Wivan Nygård-Fagerudd om barnens vardag under Finlands senaste krig och om vad arkivdokumenten kan berätta för oss i dag!


 

Det händer på SLS


Vasa 9.4 Ur arkivet – med fokus på folkmusik. Förhandsanmälning till traditionsarkivet@sls.fi eller till 06-319 5611 senast den 8.4.
Helsingfors 10.4 Svenska litteratursällskapets årsmöte
Vasa 12–13.4 SLS på Vasa bokmässa
Helsingfors 23.4 Välkommen till SLS bokloppis kl. 15–18!
Helsingfors 25.4 Seminarium: Populärlitteraturens funktioner och förvandlingar. Anmälan till forskningssekreterare Jacobina Ek-Nuutinen, fornamn.efternamn@sls.fi, senast 18.4.

  Fler evenemang hittar du här i SLS evenemangskalender!

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |