Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 10/2013 från Svenska litteratursällskapet i Finland

23.12.2013Bilder från fiskelägen i yttre skärgården kan vara svåra att identifiera, dels eftersom landhöjningen förändrar strandlinjen och dels
eftersom en fotograferad fiskarbastu kanske inte längre finns kvar. Det här fotot är troligen taget i Bergö-Malax-Korsnäs skärgård 
i Österbotten cirka 1930, men var? Kanske kan någon jämföra med andra fotografier och hjälpa arkivet att placera vyn på bilden. 

"Okända platser" på Flickr väcker stort intresse – SLS publicerar fler bilder i januari

I slutet av november publicerade SLS ungefär 50 oidentifierade bilder ur SLS arkivs samlingar i albumet Okända platser på webbtjänsten Flickr, med förhoppning om att någon skulle kunna hjälpa arkivet att säga var bilderna är tagna. Bilderna fick mycket stor uppmärksamhet och hade inom ett dygn fått över två miljoner bildvisningar. Över hälften av de publicerade bilderna hade också på bara några dagar fått förslag till identifiering, en del helt säkra och en del goda gissningar och förslag.

De publicerade bilderna ligger kvar på Flickr och kan användas fritt av vem som helst. I januari kommer fler oidentifierade fotografier ur arkivet att läggas till.

  Här kan du läsa mer om Okända platser och om hur du kan hjälpa SLS arkiv

  Se albumet med de oidentifierade bilderna på Flickr

  

SLS samlar in fotografier från 1950- och 1960-talen och från evakueringen


Fotografen Erik Hägglund förevigade den
stora mängden lösöre som transporterades
till Vörå i samband med evakueringen av
befolkningen i Karelen 1944.
Nästa år har det gått 60 år sedan befolkningen från de avträdda områdena i Karelen evakuerades till andra delar av Finland efter vapenstilleståndet 1944. SLS/Österbottens traditionsarkiv tar gärna emot samtida fotografier, brev och dagboksanteckningar som belyser erfarenheterna i de österbottniska byarna och kommunerna.

SLS/Folkkultursarkivet är intresserat av att ta emot bilder från 1950- och 1960-talen, en tidsperiod som präglades av framtidsoptimism och på många sätt var omstörtande på det samhälleliga planet. I dag är efterfrågan på bilder från den här tidsperioden stor, men i SLS arkivsamlingar finns tyvärr relativt få fotografier från den här tiden. SLS arkiv tar gärna emot amatörfotografers bilder av vardagligt liv i både privata och offentliga situationer.

Du kan donera originaldokument, negativ och pappersbilder eller låna dem till arkivet för inskanning och kopiering. Om du skickar in digitala fotografier bör de vara skannade med inst 600 dpi och vara i tiff- eller jpeg-format. Materialet införs i arkivet och kan användas av forskare och andra intresserade.

Om du vill veta mera om insamlingarna eller har dokument du vill dela med dig av, kontakta

Fotografier från 1950- och 60-talen: arkivarie Marika Rosenström (e-post: marika.rosenstrom@sls.fi, tfn +358 9 618 774 51)
Fotografier och dokument rörande evakueringen från Karelen: SLS/Österbottens traditionsarkiv (e-post: traditionsarkivet@sls.fi, tfn +358 6 319 5611)

  

Läs senaste numret av Källan

Ett nytt nummer av Svenska litteratursällskapets medlemstidning Källan har nyss utkommit. Årets andra nummer handlar om fotografier. Läs om hur SLS digitaliserar fotografier, om den Estlanderska bildsamlingen eller om barnläkaren Bernhard Landtmans resa till och bilder från Indien på 1950-talet. Tidskriften är också full av intressanta artiklar om det som är på gång inom Svenska litteratursällskapet just nu.

  Läs Källan på nätet

  

  

  

  

Webbutställning: Hundra år av resande


Bild ur Werna Ulfves (1900–1992) album.
Här ses hon på café på Taormina i Sicilien,
Italien 1965.

Har du redan sett SLS webbutställning "Hundra år av resande"? Den visar ett urval arkivfotografier som beskriver resande från tidigt 1900-tal fram till våra dagar. Följ med till franska Rivieran och Transkaspien, till Ishavskusten i Petsamo och på spelmansturné inom Finland!

Utställningen publicerades den 9 november i samband med Arkivens dag i Norden, som i år hade temat "resan i arkivet". 

  Till webbutställningen (PDF, 8 Mb)  

 

  

  

  

  

  

Svenska litteratursällskapet i Finland önskar dig

en fridfull jul och ett riktigt gott nytt år!

  

  

Det händer på SLS

9.1.2014  "Att pussla ihop det svenska i Finland: intersektioner och hanteringsstrategier i kulturanalysen". Slutseminarium för forskningsprojektet "Bitar av samma pussel? Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland". Anmäl dig senast 7.1.2014 till jacobina.ek-nuutinen@sls.fi

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |