Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 7/2013 från Svenska litteratursällskapet i Finland

4.10.2013

              
Zacharias Topelius                                                                           Albert Bonnier

SLS publicerar Zacharias Topelius korrespondens med Albert Bonniers förlag digitalt

Den första brevutgåvan inom Zacharias Topelius Skrifter har publicerats på utgåvans webbplats. Utgåvan innehåller korrespondensen mellan Topelius och Albert Bonniers förlag i Sverige. Brevväxlingen omfattar 523 brev och spänner över 43 år (1855–1898). Den ger en fängslande inblick i samarbetet mellan en uppburen författare och en framgångsrik förläggare under den svenska bokbranschens expansiva årtionden. Breven belyser också Topelius förhållande till sitt författarskap och åskådliggör hur samtidens materiella och kulturella villkor påverkade utgivning och avsättning.

Utgivare är Carola Herberts, som också har författat inledningen till utgåvan och kommenterat den. Utgåvan är fritt tillgänglig och sökbar.

  Läs breven på www.topelius.fi/brev

Arbetet med Zacharias Topelius Skrifter inleddes 2005 av Svenska litteratursällskapet i Finland. Zacharias Topelius produktion ges här för första gången ut i en textkritisk och kommenterad digital utgåva. Hittills har fyra delar av författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius verk utkommit. Verken är tillgängliga för både forskare och den läsande allmänheten. 

  

Seminarium: Då och nu i Topelius historiska noveller

Tidpunkt: 22 november kl. 10:15–16:30
Plats: SLS hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

Förhandsanmälan senast 15.11
  Till anmälningsformuläret

Temat för seminariet är Topelius "historiska" noveller, både de historiska för hans samtid och de historiska för dagens publik. Seminariet ordnas med anledning av utgivningen av Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller som utkommer i oktober.

Föredragshållare: professor Matti Klinge, fil.dr Pia Forssell, professor Mari Hatavara, docent Henrik Knif, professor Bo Pettersson och professor Elisabeth Mansén

Närmare information om seminariets program kommer snart att finnas på SLS webbplats.

Arrangeras av Svenska litteratursällskapets litteraturvetenskapliga nämnd och historiska nämnd

  

Det händer på SLS

4–6.10 SLS på bokmässan i Åbo – missa inte vårt scenprogram på söndag!
9–13.10 SLS på bokmässan i Frankfurt
14.10 Föredragskväll om S:t Petersburg – se programmet här
16.10 Ur arkivet – vad finns i SLS/Österbottens traditionsarkiv? På höstens första temakväll presenteras de bildsamlingar och fotografier som finns i traditionsarkivet. Förhandsanmälan senast 15.10, tfn 06-319 56 11, e-post: traditionsarkivet@sls.fi
24–27.10 SLS på bokmässan i Helsingfors
25.10 Seminarium i Vasa: Från spelmanstävling till YouTube – hur synliggörs folkmusiken? Förhandsanmälan senast 14.10, tfn +358 6 319 5600, e-post: info@folkmusik.fi
31.10 Seminarium: Vetenskapliga tidskrifter – ett viktigt forum för forskare. Vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter i Finland presenterar sig och deltar i en paneldiskussion. Publiken har möjlighet att ställa frågor till paneldeltagarna. Seminariet riktar sig till såväl forskare som allmänhet. Förhandsanmälan på webben senast 28.10

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |