Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 8/2013 från Svenska litteratursällskapet i Finland

11.10.2013

SLS monter på bokmässan i Helsingfors 2012. Foto: Janne Rentola
Foto: SLS/Janne Rentola


SLS-kalendern 2014 utkommer
lagom till bokmässan.
Snart är det bokmässa i Helsingfors! Du hittar SLS i det finlandssvenska kvarteret. Hos oss kan du fynda gamla godbitar ur SLS tidigare utgivning eller köpa våra nyare böcker med minst 25 % rabatt.

Även SLS-kalendern 2014 kommer att finnas till salu i montern. Kalendern innehåller den här gången 12 bilder ur SLS arkiv som visar människor i olika arbetssituationer. Bilderna är tagna under 1900-talets första hälft.

Välkommen till vår monter 7 g 59!

SLS program på Edith Södergran- och Tottiscenerna  

Torsdag 24.10, Edith Södergran-scenen
13.30 G. A. Wallin i Mekka och Jerusalem 1845–47
Kaj Öhrnberg och Patricia Berg
16.30 K. E. Ståhlberg – fotograf, filmskapare och entreprenör
Sabira Ståhlberg

Fredag 25.10, Edith Södergran-scenen
12.30 Jarl Hemmer och idyllen
Thomas Ek
16.30 Hertiginnan af Finland. Om Zacharias Topelius historiska noveller
Pia Forssell och Matti Klinge

Fredag 25.10, Tottiscenen
13.00 Prima vara. Vad berättar reklamen om språkbruket i Sverige och Finland? Marika Tandefelt har analyserat språkbruket i varuhusen Stockmanns och NK:s annonser under 1900-talet

Söndag 27.10, Edith Södergran-scenen
12.00 Estlands svenska historia 1561–1710
Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen

  Skriv ut det svenska programmet på scenerna Södergran och Totti

Boknyheter

Anders Chydenius
Samlade skrifter 2 (1765–1776)


I det andra bandet av Anders Chydenius Samlade skrifter kan läsaren ta del av material som belyser Anders Chydenius (1729–1803) arbete för tryckfriheten och olika ekonomiska frågor. Till de mest kända skrifterna i det här bandet hör Rikets hjelp, genom en naturlig finance-system, där han kritiserar ständernas plan att råda bot på den galopperade inflation som lett till en ekonomisk kris. Skriften ledde till en politisk storm, som slutade med att Chydenius uteslöts ur prästeståndet och tvingades lämna riksdagen.

Tryckfrihetsförordningen och näringsfriheten var brännande aktuella när Anders Chydenius deltog i sin första riksdag i Stockholm 1765–1766. När riksdagen inleddes var den unge kaplanen från Nedervetil en okänd person, men tack vare sina radikala åsikter och sin vassa penna blev han namnet på allas läppar under riksdagens gång.  I band 2 ingår Chydenius skrifter från riksdagen 1765–1766 till mitten av 1770-talet, då Chydenius ställdes inför en ny utmaning: Hur skulle han förhålla sig till Gustav III:s återställda kungamakt?

I Anders Chydenius Samlade skrifter utges hela hans skriftliga kvarlåtenskap med kommentarer av framstående historiker från både Finland och Sverige. Samlade skrifter kommer att omfatta sammanlagt fem band.

Sabira Ståhlberg
K. E. Ståhlberg – fotograf, filmskapare och entreprenör

Karl Emil Ståhlberg (1862–1919) var den nya tidens entreprenör i sekelskiftets Finland. Han anammade tidigt nymodigheter som fotografering, film, cyklar och bilar och introducerade dem med entusiasm i hemlandet. Han var själv en skicklig fotograf, men inom sitt företag Atelier Apollo engagerade han också andra nyskapande fotografer som I. K. Inha. Även inom filmen var han en föregångare som både producerade och importerade filmer och drev biografsalonger. Boken om Ståhlberg är den första egentliga biografin över denne rastlöse kosmopolit.

Boken utkommer till Helsingfors bokmässa.

Zacharias Topelius
Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller
Utgivare Pia Forssell

Hertiginnan af Finland (1850) innehåller både en skildring av Hattarnas krig och romantiska förvecklingar. De tre andra novellerna utspelar sig under Gustav III:s krig. De fyra verken skrevs mellan 1846 och 1856. Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller är del V i den vetenskapliga utgåvan Zacharias Topelius Skrifter. Utgivare är Pia Forssell, i inledningen medverkar Matti Klinge.

Boken utkommer till Helsingfors bokmässa.

  Se fler böcker

  Köp SLS böcker i Vetenskapsbokhandeln

  

Det händer på SLS

9–13.10 SLS på bokmässan i Frankfurt
14.10 Föredragskväll om S:t Petersburg – se programmet här
16.10 Ur arkivet – vad finns i SLS/Österbottens traditionsarkiv? På höstens första temakväll presenteras de bildsamlingar och fotografier som finns i traditionsarkivet. Förhandsanmälan senast 15.10, tfn 06-319 56 11, e-post: traditionsarkivet@sls.fi
24–27.10 SLS på bokmässan i Helsingfors
25.10 Seminarium i Vasa: Från spelmanstävling till YouTube – hur synliggörs folkmusiken? Förhandsanmälan senast 14.10,
tfn +358 6 319 5600, e-post: info@folkmusik.fi
31.10 Seminarium: Vetenskapliga tidskrifter – ett viktigt forum för forskare. Vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter i Finland presenterar sig och deltar i en paneldiskussion. Publiken har möjlighet att ställa frågor till paneldeltagarna. Seminariet riktar sig till såväl forskare som allmänhet. Förhandsanmälan på webben senast 28.10

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |