Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 6/2013 från Svenska litteratursällskapet i Finland

20.9.2013

Innehåll:

SLS på bokmässan i Göteborg
SLS på bokmässan i Åbo
Nya böcker
Hedersomnämnande till SLS bok
Ny donation till SLS/Österbottens traditionsarkiv


I fjol besöktes mässan Bok & Bibliotek i Göteborg av närmare 100 000 personer. Foto: Niklas Maupoix/Bok & Bibliotek

  

  

  

SLS på bokmässan i Göteborg den 26–29 september

Välkommen till SLS monter C02:21 på Bok & Bibliotek! Fynda böcker till minst 25% rabatt. Möt våra författare Ülle och Kari Tarkiainen som diskuterar Sverige som kolonialmakt i Estland med John Chrispinsson 27.9 kl. 11.30–11.50.

Besök också vår monter på Digitala torget, där Zacharias Topelius Skrifter presenteras.

SLS är producent för hela den finländska avdelningen C02:21 och 22. Kolla in hela Finlands program här. Inalles uppträder över 65 författare, redaktörer och debattörer i nästan nittio programpunkter som producerats av Finlandsavdelningen eller i samarbete med den. Det betyder att årets program är nästan lika stort som när Norden var tema 2012.

  Här finns nonstop-programmet på Finlandsmonterns Arena – skriv ut och ta med!

SLS på bokmässan i Åbo den 4–6 oktober

SLS finns även i år med på bokmässan i Åbo. Du hittar oss tillsammans med Vetenskapsbokhandeln i monter A/53-54.

Vi bjuder för första gången också på scenprogram! Söndagen den 6 oktober kan du höra följande på Fiorescenen:

kl. 15.00–15.20 Gården vid kanalen
Strömma gård ligger i Bjärnå, mellan fastland och skärgård, mellan finskt och svenskt. Strömma kanal påverkade starkt livet på gården. Historikern Johanna Wassholm berättar om Strömma gårds historia och om kanalens betydelse som en förbindande länk. Intervjuare är Ann-Catrin Östman.

kl. 15.20–15.40 Jakob Tengström
Professorn och ärkebiskopen Jacob Tengström (1755–1832) fick en lång karriär som kyrkoledare, universitetsman och nationsbyggare. Han skrev den första barnboken i Finland, belönades för sin poesi och väckte debatt när han som ärkebiskop snabbt tog ställning för Ryssland 1809. Professor Gustav Björkstrand som skrivit en biografi om Tengström intervjuas av Ann-Catrin Östman.

kl. 15.40–16.00 Prima vara
Vad berättar reklamen om språkbruket? Professor Marika Tandefelt har undersökt svenska språkets utveckling under 1900-talet genom att jämföra tidningsannonser som varuhusen Stockmann i Helsingfors och Nordiska Kompaniet i Stockholm publicerat. Hur förändras språket i annonserna och sker förändringen i olika takt i Sverige och Finland? Marika Tandefelt intervjuas av Tomas Lehecka

Boknyheter

Georg August Wallin
Skrifter 4. Färderna till Mekka och Jerusalem 1845–1847.
Utg. Kaj Öhrnberg & Patricia Berg under medverkan av Kira Pihlflyckt


"Och framför allt jag älskar beduinen och hans öken", skriver den ålandsfödde orientalisten Georg August Wallin i ett brev efter sin första ökenfärd på Arabiska halvön 1846. I den fjärde delen av Wallins samlade dagböcker och brev får vi följa honom under två ökenfärder. Den första förde honom bl.a. på vallfärd till Mekka och Medina, men framför allt vistades han i fyra månader i staden al-Jauf i den norra delen av Arabiska halvön där han gjorde anteckningar både om det talade språket och om vardagslivet bland ortsbefolkningen. Den andra ökenfärden gick till Syro-Palestina, där han besökte kristendomens, judendomens och islams gemensamma heliga platser. Wallin reste som muslim och i denna volym ingår också dagboksanteckningar som han skrev på svenska med arabisk skrift för att inte röja sin egentliga identitet.

Jennica Thylin-Klaus & Julia Tidigs (red.)
Historiska och litteraturhistoriska studier 88

I SLS årsbok uppmärksammas 100-årsminnet av författaren Mirjam Tuominens födelse med essäer av Tuva Korsström och Monika Fagerholm. Du kan också bl.a. läsa Johanna Wassholms skildring av händelserna i Moskva 1812 ur de finska studenterna E.G. Ehrströms och C.G. Ottelins perspektiv. Vesa Oittinen undersöker Finlands intresse för Marx och Marx intresse för Finland under 1800-talet. I föredraget från litteratursällskapets årsfest lyfter Allan Rosas fram såväl individens skyldigheter som dennes rättigheter i ett modernt rättssamhälle.

Johanna Wassholm & Christer Kuvaja
Gården vid kanalen. Strömma gårds historia

Strömma gård ligger i Bjärnå, mellan fastland och skärgård, mellan finskt och svenskt och vid ett sund som historiskt har varit en viktig kommunikationsled. På 1840-talet byggdes Strömma kanal på gårdens mark, vilket starkt påverkade både livet på gården och förutsättningarna för näringslivets utveckling. I boken presenteras gårdens mångskiftande historia fram till i dag, med tyngdpunkten på de två senaste århundradena.

  SLS böcker kan köpas i Vetenskapsbokhandeln

  

  

Hedersomnämnande till SLS bok

Stockholms Gartnersällskap har beslutat att i samband med utmärkelsen Årets trädgårdsbok 2013 ge ett hedersomnämnande till Svenska litteratursällskapets bok  Om sättet att anlägga en köksträdgård för husbehov. I motiveringen sägs bl.a. "Gartnersällskapet uppmärksammar projektet att återigen göra Bonsdorffs skrift tillgänglig och understryka värdet i att ge ut och kommentera äldre trädgårdslitteratur. ... De vackra färgbilderna levandegör Bonsdorffs odlingsråd och presentationerna av olika köksväxter känns märkvärdigt tidlösa."

  Läs hela motiveringen och se vilka böcker som nominerats till Årets trädgårdsbok 2013

  

Ny fotodonation till Österbottens traditionsarkiv


Vy från Beckbruksgatan i Brändö, Vasa, så som den
såg ut 1956.
SLS/Österbottens traditionsarkiv har med stor tacksamhet tagit emot Jussi Takkulas privata fotoarkiv från Brändö i Vasa som donation. Med början från 1950-talet fotograferade och dokumenterade Takkula (1924–2007) under flera decennier bebyggelse, gator och kvarter framförallt i Brändö och sammanställde ett omfattande privat fotoarkiv av sina bilder. Takkula reprofotograferade också äldre bilder från Brändö och samlade uppgifter om gårdar och invånare i stadsdelen. Takkulas fotografier har visats för allmänheten genom utställningar och som illustrationer i många tidningsartiklar och böcker. Bilderna visar ett Brändö som i dag till stora delar har rivits och gett plats för dagens bebyggelse. I traditionsarkivet bevaras fotografierna för eftervärlden och finns tillgängliga för fortsatt användning.

 

Det händer på SLS

1.9–1.10 Ansökningstid för höstens stipendier. Mer information om ansökningsförfarandet finns på www.sls.fi/stipendier
9–13.10 SLS på bokmässan i Frankfurt
14.10 Föredragskväll – se programmet här
24–27.10 SLS på bokmässan i Helsingfors
25.10 Seminarium i Vasa: Från spelmanstävling till YouTube – hur synliggörs folkmusiken? Förhandsanmälan senast 14.10.2013 till SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut,
tfn +358 6 319 5600, e-post: info@folkmusik.fi

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |