Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 4/2013 från Svenska litteratursällskapet i Finland

  

20.6.2013

  

  

Läsning för semestern: Tre nya böcker

I boken Prima vara! Språk och stilhistoriska studier i finlandssvenska och svenska varuhusannonser under 1900-talet analyserar Marika Tandefelt svensk språkutveckling under 1900-talet genom att studera tidningsannonser som varuhusen Stockmann i Helsingfors och Nordiska Kompaniet i Stockholm har publicerat. Hur förändras språket i tidningsannonserna i jämförelse med den allmänna språkutvecklingen? Förändras språket i olika takt i Sverige och Finland?

Provinsen bortom havet. Estlands svenska historia 1561–1710 beskriver Estlands, Livlands och Ösels historia under den tid då de var delar av det svenska väldet, från Estlands anslutning till Sverige 1561 och fram till stora nordiska kriget, då de baltiska provinserna gick förlorade till Ryssland. Boken är unik genom författarnas Kari och Ülle Tarkiainens, djupa förtrogenhet med såväl svensk som estnisk historia och med källmaterialet i de båda länderna. Hänsyn tas även till den senaste estniska forskningen på området.

 

 

 

I sin bok Ljuset har djup. Jarl Hemmer och idyllen undersöker Thomas Ek idyllen som en nyckel till Jarl Hemmers liv och författarskap. Ek visar hur idyllen som litterär genre och livshållning utvecklades genom hela författarskapet och lyfter fram de problematiserade och hotfulla innebörderna i Hemmers idyll.

 

 

 

 

  

  

    Köp böckerna via Vetenskapsbokhandeln

  

Höstens boknyheter

Du som är nyfiken på vilka läsupplevelser SLS kan erbjuda i höst kan ta en titt på nyhetslistan.

  Hela listan finns att läsa här 

Redan i augusti utkommer boken Gården vid kanalen – Strömma gårds historia av Johanna Wassholm och Christer Kuvaja. Serien om orientalisten Georg August Wallins dagböcker utökas med den fjärde delen och Anders Chydenius Samlade skrifter kompletteras med del två.

  

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris om 18 000 euro delas i år av Carlotta af Hällström-Reijonen och Jennica Thylin-Klaus

I sin doktorsavhandling med titeln Den finländska svenskan 1860–1920. Tidig svensk språkplanering i Finland i ett idéhistoriskt perspektiv söker Jennica Thylin-Klaus bakgrunden och motiven till varför man beslöt sig för att svenskan i Finland skulle följa (riks) svenska normer.

Charlotta af Hällström-Reijonen granskar åter i sin doktorsavhandling Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag de oundvikliga följderna: om finlandismer inte hade funnits hade man blivit tvungen att uppfinna dem.

Övriga pris och stipendier som utdelats detta år är listade här.

  

Ny frågelista om att fira studenten

SLS vill dokumentera traditioner kring studentfirandet. Du som firat studenten i år eller någon gång tidigare är välkommen att svara på frågorna om traditioner i skolan och i hemmet i samband med firandet.
Tävlingen pågår till 1.10.2013 och ett antal penningpriser utlottas bland de svarande.

  Läs mer

  Till frågorna

 

 En del av SLS verksamhet i Helsingfors flyttar i juli till nya utrymmen på Snellmansgatan

Under sommaren kommer vissa funktioner på SLS som tidigare varit spridda på olika adresser i Helsingfors att flytta under ett gemensamt tak.
Den del av SLS personal som jobbar inom förlaget eller med kommunikation, IT och forskning kommer att flytta in i nyrenoverade utrymmen på Snellmansgatan 13 A, 3. vån.
På Riddaregatan 5 fortsätter verksamheten som tidigare. Om du vill besöka arkivet, biblioteket, läsesalen eller auditoriet skall du alltså  komma till SLS hus på Riddaregatan 5. Seminarier och föreläsningskvällar hålls också fortsättningsvis på Riddaregatan i auditoriet.

Vänligen notera  arkivets avvikande öppethållningstider under sommaren.

 

Visstugor i Oravais

 

Kom och sjung med eller bara lyssna - här finns inga krav. Kom och prata sångminnen, njut av nostalgin och gemenskapen - med eller utan vän - här är ingen ensam.

Tisdagen den 2 juli kl. 19.00 i Pärtstugan i Ånäs, Karlebyvägen 276, Oravais och
torsdagen den 15 augusti kl. 19.00 i Karvat bystuga, Oravais

Arrangörer är Oravais Hembygdsförening, Karvat Byaförening och SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut
som värdar står Synnöve Svanström och Ann-Marie Löfdahl.

  Läs mer om 2.7

  Läs mer om 15.8

 

Höstens föredragsserie startar 9.9.

Petersburg – Stad du vist välvda. Om stadens liv, litteratur och historia

Plats: Riddaregatan 5, Helsingfors 

Måndagen den 9 september kl. 18.00
Hanna Ruutu: Petersburgsmyten i rysk litteratur
Barbara Lönnqvist: Den sista Petersburgsdiktaren – Anna Achmatova

Måndagen den 14 oktober kl. 18.00
Max Engman: Petersburgs finska skorstensfejare. Yrkesmonopol och etnisk nisch
Johanna Wassholm: Svenskar, finländare och tyskar. Nationella och språkliga förhållanden i S:t Petersburg i början av 1800-talet

Måndagen den 11 november kl. 18.00
Kristina Rotkirch: Smärtpunkter i stadens inre. En presentation av författaren Jelena Tjizjova
Elena Hirn: Staden med många namn

Måndagen den 9 december kl. 18.00
Milena Parland: Det mångkulturella S:t Petersburg i dag
Anders Mård: S:t Petersburg. Trender och fenomen i det moderna samhället

Med förbehåll för ändringar

 

SLS önskar alla läsare av vårt nyhetsbrev en avkopplande och skön sommar!

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |