Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Utredningen om Brages pressarkiv färdig

Verksamheten vid Brages pressarkiv tryggas bäst genom att pressarkivet överförs till Nationalbiblioteket. Det föreslår professor Aura Korppi-Tommola i sin utredning om pressarkivets framtid. Korppi-Tommola har på uppdrag av sju finlandssvenska fonder utrett förutsättningar och former för pressarkivets verksamhet i framtiden.

Brages pressarkiv och ägaren, Föreningen Brage, har under flera års tid kämpat med minskade statliga stöd från Undervisnings- och kulturministeriet, och arkivets verksamhet kan inte fortsätta i sin nuvarande form.

Korppi-Tommola listar i sin utredning tre modeller för hur man kunde gå vidare. I det förslag hon själv anser vara det primära skulle pressarkivets funktioner tas över helt och hållet av Nationalbiblioteket. I den andra modellen skulle verksamheten delas upp mellan Nationalbiblioteket och Svenska litteratursällskapet i Finland, och i den tredje modellen skulle verksamheten flyttas till Svenska litteratursällskapet.

I nuläget är pressarkivets framtid tryggad till slutet av 2014, och för att verksamheten inte skall få ett avbrott krävs ett beslut i frågan före utgången av året.

Brages pressarkiv är unikt i Finland. Klippsamlingen består av urklipp ur finlandssvensk press från 1860-talet framåt. Sammanlagt har arkivet över åtta hundra hyllmeter tidningsurklipp, kategoriserade enligt olika orter, personer och ämnen. Arkivet besöks av cirka tusen människor per år, och används främst av släktforskare, journalister, historiker och samhällsvetare. Pressarkivet betjänar även med en databas för snabb informationssökning.

  Läs också: Stöd till Brages pressarkiv

  Brages pressarkiv

 

 

Skriv ut

| Mer

 

Aktuellt vid SLS

7.4 öppnar SLS nya kundtjänst i Helsingfors

Ny bok: Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik

SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt p.g.a. renovering

Ny lösningsmodell för att trygga fortsättningen för klipparkivet vid Brages Pressarkiv

Ny bok: Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690–1945

Utredningen om Brages pressarkiv färdig


Evenemangskalendern
Nyheter via RSS

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |