Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Stöd till Brages pressarkiv

Sju finlandssvenska fonder vidtar åtgärder för att undvika att Brages pressarkiv tvingas avbryta sin verksamhet på grund av minskat statsstöd.

Harry Schaumans stiftelse, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Svenska litteratursällskapet i Finland låter göra en expertutredning om pressarkivets verksamhetsförutsättningar och -former. Utredningen beräknas bli klar till sommaren.

– Avsikten är att hitta en långsiktig lösning för pressarkivet både organisatoriskt och finansiellt. Ingen är betjänt av de kriser med kontinuerliga nedskärningar av statsbidraget som de senaste året stört pressarkivets verksamhet, säger Leif Jakobsson, direktör för Svenska kulturfonden, i ett pressmeddelande i dag (26.2.2014).

Undervisnings- och kulturministeriet meddelade för några veckor sedan att statsstödet till Brages pressarkiv nästa år sjunker ytterligare, från 115 000 euro till 60 000 euro, vilket gör att pressarkivet kan fortsätta verksamheten bara fram till sommaren.

Ministeriet har dröjt med att klargöra sin syn på hur frågan ska lösas, trots att två skriftliga spörsmål lämnats in i riksdagen.

 

Skriv ut

| Mer

 

Aktuellt vid SLS

7.4 öppnar SLS nya kundtjänst i Helsingfors

Ny bok: Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik

SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt p.g.a. renovering

Ny lösningsmodell för att trygga fortsättningen för klipparkivet vid Brages Pressarkiv

Ny bok: Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690–1945

Utredningen om Brages pressarkiv färdig


Evenemangskalendern
Nyheter via RSS

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |