Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Gärdenfors och de la Chapelle föreläste på SLS

SLS anordnade under Vetenskapsdagarna i Helsingfors seminariet Evolution i det humanistiska tänkandet den 8 januari.

Foto: Janne RentolaProfessor Peter Gärdenfors, (Lunds universitet) föreläste under seminariet om hur det mänskliga språket kommit till. Människan är den enda djurart som har ett symboliskt språk. Det finns många teorier om hur språket har uppstått under människans evolution, men de flesta teorier kan inte förklara varför schimpanser och andra apor inte också har ett språk.

Gärdenfors påpekar att människan har ett mer utvecklat förhållningssätt till tiden än andra djur. Framför allt är vi bra på att planera för framtida behov och inte bara för de önskningar vi har nu. Människor använder också med avancerade samarbetsformer än andra djur. En av språkets centralfunktioner är att göra samarbete om framtida behov möjligt, men språket används också för att informera om vem man kan lita på som samarbetspartner.

Professor Albert de la Chapelle (Ohio State University), talade under rubriken Gener och språk i Finland. Enligt de la Chapelle skiljer de europeiska folken sig inte mycket från varandra, men ett antal små populationer har egna genetiska särdrag, t.ex. basker, sarder, islänningar, finnar och samer. Dessa s.k. utliggare är samtliga isolat där grundareffekter (founder effects) haft stor betydelse. Generna hos dessa och andra utliggare, möjligen med undantag för samerna, är ändå i de flesta avseenden ytterst allmäneuropeiska.

Den allmänna regeln är att språk och gener går hand i hand (t.ex. i Baskien), men de kan också skiljas åt. I själva verket har det förekommit en hel del spekulationer om språkbyte just gällande finnar, samer och ungrare. Somliga har ansett att Finlands urbefolkning talade ett indoeuropeiskt språk men övergick till den uraliska protofinskan via kontakter med samer eller andra folk med detta tungomål. Enligt denna föreställning skulle finnarna vara ett markant exempel på ett folk som bytt spräk.

Omvänt har man föreslagit att samerna behållit drag av sina ursprungliga transuraliska gener, men i något skede tagit fornfinskan till språk. Det vi vet om finnarnas och samernas gener stöder onekligan båda teorierna, men ingenting kan bevisas, säger de la Chapelle.

FD Pia Maria Ahlbäck (Åbo Akademi) talade om miljöfrågan som litterärt och litteraturvetenskapligt rum utgående från begrepp som naturlyrik, klimatfiktion och ekokritik.

 

 

Docent Olli Lagerspetz (Åbo Akademi) elaborerade i sitt föredrag kring filosofen, sociologen och antropologen Westermarck och dennes förhållande till evolutionismen och det humanistiska tänkandet.

 

 

Foto; Janne RentolaFD Ann-Catrin Östmans (Åbo Akademi) föredrag bar namnet Nomader och åkerbrukare - uppfattningar om kön i evolutionärt influerad historieskrivning under sent 1800-tal.

 

 

| Mer

 

Aktuellt vid SLS

7.4 öppnar SLS nya kundtjänst i Helsingfors

Ny bok: Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik

SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt p.g.a. renovering

Ny lösningsmodell för att trygga fortsättningen för klipparkivet vid Brages Pressarkiv

Ny bok: Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690–1945

Utredningen om Brages pressarkiv färdig


Evenemangskalendern
Nyheter via RSS

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |