Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 2/2013 från Svenska litteratursällskapet i Finland

  5.3.2013

 

SLS/Finlands svenska musikinstitut bjuder på folkmusik!

Folkmusikerna Maria Kalaniemi, Marianne Maans och Désirée Saarela-Portin möter folkmusikforskaren Ann-Mari Häggman. Kom och upplev en unik folkmusikkonsert kring temat medeltida ballader i finlandssvensk tradition i Vasa torsdagen den 14 mars och i Helsingfors onsdagen den 20 mars.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om konserterna samt presentation av de uppträdande musikerna och professor Ann-Mari Häggman

Inget inträde

Läs mer om konserten i Vasa här
Läs mer om konserten i Helsingfors här

 

Kulturarvspedagogiskt seminarium

Via personlig förståelse till levande historia – kulturarvspedagogik i arkiv och museer

Hur kan arkiv och museer fömedla sin information till skolelever? På vilket sätt kan arkivmaterial presenteras så att eleverna kan ta det till sig? Kan arkiv och museer samarbeta kring detta? Dessa frågor behandlas på ett seminarium om kulturarvspedagogik i arkiv och museer.

Tid: fredagen den 8 mars 2013 kl. 12–16.30
Plats: SLS hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

Anmälan per e-post till  tove.fransman@sls.fi.

  Programmet

 

Seminarium om Poul Henningsen och Alvar Aalto i Norden

Tid: måndagen 18 mars 2013, kl. 14–17
Plats: SLS hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

SLS har tillsammans med Danmarks ambassad årligen arrangerat ett gemensamt seminarium. I år handlar seminariet om två nordiska arkitekter och kulturpersonligheter, Poul Henningsen och Alvar Aalto. Seminariet arrangeras i samarbete med Christine och Göran Schildts stiftelse.

Program
Poul Henningsen, en skandinavisk arkitektur- och samhällskritiker från 1920-talet till 1960-talet
Hans Hertel, professor emeritus, Köpenhamns universitet

Nordens betydelse för Alvar Aalto
Tore Tallqvist, professor emeritus, Tammerfors tekniska universitet TTY

Musikinslag

Ingen förhandsanmälan

Programmet

 

Del 2 i vårens föredragsserie om film och filmhistoria


Från Mauritz Stiller till James Bond


Sveriges television gör filminspelning i
Kvevlax 1966. Foto: Rafael Olin

Tid: Måndagen den 25 mars kl. 18.00
Plats: SLS hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

Anu Koivunen: Iscensättningar av det intima. Om Jörn Donners filmer 1963–1973

Jaakko Seppälä: Kansainvälisyys osana suomalaista elokuvakulttuuria 1920-luvulla. Internationella impulser i den finska filmkulturen på 1920-talet. (Obs! Föredraget är på finska)

 

K. E. Tollanders pris 2013 till Rainer Knapas

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll 5 februari kultur- och konsthistorikern, filosofie doktor h.c. Rainer Knapas, som i sin forskning har bidragit till ny kunskap om Finlands, Rysslands och det nordliga Europas kultur, idévärld och historia.

Hans djupa lärdom har kommit flera generationer av humanister till godo och var av stor betydelse för utvecklingen av Svenska litteratursällskapets förlagsverksamhet i början av 2000-talet. I boken Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek – Nationalbiblioteket 1640–2010 studerar Knapas universitetsbiblioteket i Åbo och Helsingfors som platser, boksamlingar, människor och idéer. Med säker hand lotsas läsaren genom århundraden och kunskapens olika lager och uttrycksformer. Det konkreta och det abstrakta möts och skildras som en odelbar helhet.

Se intervju med Rainer Knapas!

Utdelade pris och stipendier 5.2.2013

 

SLS arkiv samlar in bilder av Helsingfors
Marskalk C. G. Mannerheim och
Lars Lundin 1962
Foto: Rune Lundin

SLS arkiv tar gärna emot både äldre och nyare bilder med Helsingforsmotiv, både exteriörer och interiörer, med eller utan människor.

Negativ och pappersfotografier tar arkivet emot som donation eller som lån för digitalisering. Digitala bilder ska vara skannade med minst 600 dpi och i tiff- eller jpeg-format. Arkivet önskar också få uppgifter om motivet, personer som syns på bilderna, plats, årtal och fotograf.

Fotografierna införs i SLS arkiv och kan användas av forskare och övriga kunder.

Vill du lämna in bilder eller få mer information, kontakta Marika Rosenström 
marika.rosenstrom@sls.fi, tfn: 09-618 77 451

 

Nyutgivning av Bröllopsspelmännen på cd-skiva

Lp-skivan med samma namn gavs ut 1984 (FMI LP 6). Den har länge varit slutsåld men har nu getts ut på nytt
som cd-skiva.

Skivan innehåller traditionella låtar ur Bröllopsspelmännen CDden unika Lappfjärdstraditionen framförda av mästerspelmännen Valter Enlund och Torsten Pärus. Skivan är ett viktigt dokument över hur tidigare generationers spelmän med skicklighet och integritet förde sitt musikaliska arv vidare.

Cd-skivan kostar 12 € och kan beställas från  
SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut
info@folkmusik.fi
06-319 56 01

 

SLS program i april

Nordiska perspektiv på korpusforskning.
Seminarium om användningen av text- och talkorpusar i språkvetenskaplig forskning.
Tid:
fredagen den 12 april  kl.10–16.30
Plats:  SLS hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

I samband med seminariet ordnas också en kurs (11.4) i användningen av Korp. Korp är det webbaserade sökgränssnitt som utvecklats vid Göteborgs universitet för sökning i korpusarna i Språkbanken, där också den finlandssvenska språkbanken ingår.
**********************************************************************************

Utanför eller innanför?
Workshop om intersektioner och hanteringsstrategier
Tid: fredagen den 12 april kl. 9.00–16.00
Plats: Åbo Akademi, auditorium Vektorrummet, ASA-huset B 311, Fänriksgatan 3 B (3:e våningen), Åbo

SLS forskningsprojekt Bitar av samma pussel? Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland inbjuder till workshopen.

  Programmet

*********************************************************************************

Seminarium om Monika Fagerholms författarskap
Tid: fredagen den 19 april  kl. 10–16
Plats: SLS hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

**********************************************************************************

Den 20–21 april hittar du SLS på Vasa Bokmässa i monter 880

********************************************************************************** 

Tisdagen den 23 april firas Bokens och rosens dag  i SLS hus med Bokloppis och mjöd.
Fynda äldre böcker för 3–5 €. Nya böcker säljs med 25% rabatt.

**********************************************************************************

Måndagen den 29 april del 3 i vårens föredragsserie om film och filmhistoria
Från Mauritz Stiller till James Bond
Bo Florin:
Moderna motiv. Bildmakaren Mauritz Stiller
Popcorn och pianomusik. Amatörfilmer ur SLS arkiv

***********************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |