Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 8/2012 från Svenska litteratursällskapet i Finland

20.12.2012

Den vackra kalendern blir en fin julgåva

Den vackra, färggranna SLS Kalendern 2013 är en fin gåva till vänner och släktingar.
Bilderna i kalendern är illustrationer ur barn- och ungdomsböcker som ingår i Svenska litteratursällskapets bibliotek. De äldsta böckerna är från 1860-talet och den yngsta Sjåpagåsen gifter sig från 1945.

Kalendern kan köpas för 12 euro i Vetenskapsbokhandeln, Kyrkogatan 14, 00170 Helsingfors. Den kan också beställas per telefon 09 618 777 eller per e-post info@sls.fi.

 

Nya böcker 

Helsingfors i ord och bild, redaktörer Lari Assmuth, Anne-May Berger, Nora Ervalahti och Marika Rosenström.

För att fira Helsingfors 200 år som huvudstad har SLS förlag gett ut boken Helsingfors i ord och bild.  Bilderna ur SLS arkiv är från tiden 1890–1910 och är tagna bl.a. av amatörfotograferna Gustaf Sandberg, Karl Konrad Meinander och Frans Nyberg, men även av professionella fotografer som Karl Emil Ståhlberg. Fotografierna kombineras med citat ur samtida skönlitterära Helsingforsskildringar. Laura Kolbe har skrivit den inledande artikeln i boken.

I samband med utgivningen publicerades Helsingforsbilderna på Flickr. På bara en månad fick bilderna en halv miljon visningar och har spritt sig runt jorden via dkiskussionsforum, Facebook och Twitter.

 

Anders Chydenius samlade skrifter 1 (1751–1765), utg. Maren Jonasson och Pertti Hyttinen.

Kyrkoherden i Karleby Anders Chydenius (1729–1803) var en förgångare för de demokratiska idéerna i Norden. Han försvarade såväl frihandel och näringsfrihet som tjänstehjonens rättigheter och han arbetade för utvidgad yttrande- och religionsfrihet. Anders Chydenius samlade skrifter är en vetenskaplig utgåva av hela hans skriftliga kvarlåtenskap. I den första av fem delar möter vi bl.a. den unge studenten Chydenius som poet och senare den politiske ordvirtuosen vid riksdagen 1765.

 

  Böckerna kan köpas i Vetenskapsbokhandeln

  Vårens nya böcker

  

  

  

 

Ny musik

Sånglekar
Nyutgåva av en LP-skiva från 1978 som innehåller visor ur Folkkulturarkivets ljudbandsarkiv. På skivan finns 51 ringlekar. Texten till samtliga sånger medföljer liksom de lekbeskrivningar som Stina Hahnsson utformade för LP-skivan. Skivan kostar 10 € och kan beställas per
telefon 09-618 777 eller e-post info@sls.fi
Skivan kan också köpas i Vetenkapsbokhandeln

  

  

  

  

Glasnegativ från Kristinestad donerade

till Österbottens traditionsarkiv

Samlingarna i Österbottens traditionsarkiv utökades nyligen med ytterligare ett fint tillskott, när hamnvakten och fotografen Einar Sjöbloms glasnegativ överlämnades som donation. Sjöblom som levde 1889–1953 var en skicklig fotograf som avbildade Kristinestadsvyer, gårdar, personer och familjer. Hans negativsamling har bevarats inom familjen och är i gott skick. Negativen uppskattas vara från perioden 1900–1950. De porträtt och vyer som Sjöblom tagit är tillgängliga för den intresserade allmänheten och för forskare som vill bekanta sig med dem.

 

  

  

  

  

  

Språkarkivet utlyser ny pristävling

Dialekt, stadsspråk eller finlandssvenska?
Delta i pristävlingen, som i år ordnas av Språkarkivet, genom att besvara frågelistan. Frågorna är grupperade i fyra huvudteman och kan besvaras via brev eller e-post. Mera information finns på www.sls.fi. Svara senast 31.3 så har du en chans att vinna ett penning- eller bokpris.

  

Nyaste numret av Källan har utkommit!

Temat för detta nummer är Oscar Parland som skulle ha fyllt 100 år den 20 april 2012.

Källan kan också snart läsas på vår hemsida www.sls.fi

Genom att fylla i blanketten kan du prenumerera gratis på Källan!

 

  

  

  

  

  

  

  

  

SLS inbjuder till evenemang i januari 2013!

  

Vetenskapsdagarna 9–13.1.2013. 
Program i SLS hus: Science Slam och seminariet Bröd och nöd

Vetenskapernas natt torsdagen den 10 januari från kl. 18
Science Slam SLS
SLS forskare presenterar sina rön – rappt och roligt, i rapid!
Rösta fram den bästa estradören! Improvisationsteatern Stjärnfall inleder kvällen. SLS står för bokcafé.

  Programmet

Seminarium fredagen den 11 januari kl.13
Bröd och nöd: Livsmedelskriser och deras följder

  Programmet


 

Zacharias Topelius skrifters seminarium 14.1.2013

I samarbete med Svenska folkskolans vänner (SFV) och Finlands svenska publicistförbund arrangerar SLS ett seminarium med rubriken "Topelius – journalist, novellist och kulturgeograf" måndagen den 14.1.2013
kl. 14–17 i G18:s festsal på Georgsgatan 18 i Helsingfors. Vid seminariet offentliggörs boken En resa i Finland  i serien Zacharias Topelius Skrifter. Seminariet avslutas med utdelning av Topeliuspriset. Priset delas ut av SFV och Finlands svenska publicistförbund.
Anmälning krävs men inträdet är fritt. 

  Programmet

Vårens föreläsningsserie handlar om film och filmhistoria

Från Mauritz Stiller till James Bond

Måndagen den 25 februari kl. 18.00
Ida Fellman: Tv-filmerna var Rundradions stolthet
Sara Ehnholm-Hielm: Om filmkritik

Måndagen den 25 mars kl. 18.00
Anu Koivunen: Iscensättningar av det intima. Om Jörn Donners filmer 1963-1973
Jaakko Seppälä: Kansainvälisyys osana suomalaista elokuvakulttuuria 1920-luvulla. Internationella impulser i den finska filmkulturen på 1920-talet (Obs! föredraget är på finska)

Måndagen den 29 april kl. 18.00
Bo Florin: Moderna motiv. Bildmakaren Mauritz Stiller.
Popcorn och pianomusik. Amatörfilmer ur SLS arkiv

Måndagen den 20 maj kl. 18.00
Ulrika Bengts om egna filmer
Antonia Ringbom: Film - ett slags terapi

Med förbehåll för ändringar

 

SLS deltar i Educamässan i Helsingfors mässcentrum 25-26.1.2013

SLS finns på plats i en egen monter i det svenska kvarteret.
På mässan lanseras Krigets barn som är en arkivpedagogisk materialhelhet som kan användas i högstadiets undervisning i historia och modersmål. Dokument ur arkivet berättar om hur det var att vara barn under krigstiden 1939–1945. Via brev, dagboksanteckningar, skoluppsatser, fotografier, tidningsurklipp mm. belyses krigstiden ur ett annorlunda perspektiv. Materialet består av delarna "I Finland" och "Till Sverige" och utlånas till skolor fr.o.m. januari 2013. Häftet har tryckts upp i ett antal klassuppsättningar som kan lånas till klassen.
Läs mer om Kulturarvspedagogik i nyaste Källan 2/2012

  För skolan

    

SLS firar sin årshögtid traditionsenligt den 5 februari genom en solenn akt och prisutdelning Helsingfors universitets solennitetssal kl. 18. Allmänheten är hjärtligt välkommen.

                                  ----------------------------------------------------------------------------------------------

SLS tackar för det gångna året och önskar alla sina medlemmar, kunder och samarbetspartner en God Jul och ett Gott Nytt År!

  

  

  

 

 

 

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |