Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 7/2012 från Svenska litteratursällskapet i Finland

19.10.2012

SLS på bokmässan i Helsingfors 25–28.10

SLS deltar som vanligt i bokmässan i Helsingfors. I år hittar du oss i monter 7g41. Välkommen att bekanta dig med nya böcker och att fynda bland tidigare utgåvor. SLS deltar också med program på Edith Södergran-scenen och Tottiscenen under alla fyra dagar.

Kom och lyssna när Johan Wrede samtalar med Ebba Witt-Brattström om Henrik Tikkanens provocerande författarskap. Rainer Knapas berättar om Nationalbibliotekets historia och de skatter som bevaras där. Lari Assmuth och Laura Kolbe samtalar om Helsingfors för hundra år sedan och Johanna Ilmakunnas berättar om släkten von Fersens luxuösa livsstil på 1700-talet.

 Bokmässan i Helsingfors

  Programmet på scenerna Södergran och Totti

 

Nya böcker

I boken Ett ståndsmässigt liv. Familjen von Fersens livsstil på 1700-talet tar  författaren Johanna Ilmakunnas sig an ett fängslande men hittills föga utforskat ämne och uppmärksammar teman som ligger i tiden: livsstil och image.

Det senaste tillskottet i Svenska litteratursällskapets Topeliusutgåva, Noveller,  innehåller tolv noveller. Ursprungligen var de tidningsföljetonger från 1843 till 1860. Här möter vi en ung och ivrig Topelius som ville påverka och roa läsarna. Trots att de var Finlands mest lästa underhållningslitteratur på sin tid är Topelius noveller mer eller mindre okända i dag. Därför ger novellerna en ny och överraskande bild av Topelius som författare. Utgåvan har inledning och kommentarer av Pia Forssell och har utkommit digitalt på http://www.topelius.fi/

 

Den svenska kulturens historia i Finland ligger i fokus i de nio artiklar som ingår i Svenska litteratusällskapets årsbok 2012, Historiska och litteraturhistoriska studier 87.

Anna-Mara Åström lnleder numret med sitt festföredrag vid SLS årshögtid 2012, där hon lyfter fram de borgeligurbana livsformernas betydelse för finlandssvenskheten.

Övriga artikelförfattare är: Carl-Thomas von Christierson, Christopher Ridgewell, Christoffer Sundman, Maarit Mannila, Maria Vainio-Kurtakko, Gunnar Ternhag, Fabian Dahlström och Jan Dlask.

 

 

Den mångsidige professorn och ärkebiskopen Jacob Tengström (1755–1832) har satt sina spår inom en mängd olika områden som aktiv universitetsledare, kyrko- och skolreformator och initiativrik nationsbyggare. Han var också barnlitteraturens och kyrkohistorieskrivningens fader i Finland och dessutom en prisbelönad poet. Gustav Björkstrand ger i sin biografi Jacob Tengström. Universitetsman, kyrkoledare och nationsbyggare den första samlade bilden av Tengströms liv och verksamhet.

   

  

SLS Kalender 2013

Alla bilder i SLS kalender 2013 är illustrationer ur barn- och ungdomsböcker som ingår i Svenska litteratursällskapets bibliotek. De äldsta böckerna är från 1860-talet och den yngsta Sjåpagåsen gifter sig  från 1945. Kalendern kan köpas för 12 euro  på  Helsingfors Bokmässa eller i Vetenskapsbokhandeln, Kyrkogatan 14, 00170 Helsingfors.  Den kan också beställas per telefon 09 618 777 eller per e-post info@sls.fi.

  

Bokutgivning på Vasa arbetarinstitut 6.11.2012

På Svenska dagen den 6 november kulminerar projektet Krigsbarnsminnen med bokutgivning på Vasa Arbis kl. 18. Boken är en produkt av ett samarbete mellan föreningen Wasa läns krigsbarn, Österbottens traditionsarkiv och Vasa Arbis som påbörjades 2010. Utgivare är Waasan läänin sotalapset ry – Wasa läns krigsbarn ry och redaktör är Meta Sahlström, arkivarie vid SLS/Österbottens traditionsarkiv.

 

  

Kursstart vid Vasa Arbetarinstitut 25.10

Identifiering av bilder ur Rafael Olins fotosamling fortsätter som kurs vid Vasa Arbis. Första kurskväll är torsdagen den 25 oktober kl. 18–19.30. Kursledare: Meta Sahlström, SLS/Österbottens traditionsarkiv

  

  

Seminarier i november

Språkkontakt och flerspråkighet i Norden 8–9.11, Åbo
Plats: Åbo universitet, sal II i huvudbyggnaden
Arrangör: Språkvetenskapliga nämnden vid SLS och forskningsgruppen Aboa Vetus vid Åbo universitet
Var det någon som trodde att tvåspråkighet endast är ett modernt fenomen i Finland och i Norden? Så kan det ju se ut när vi läser dagens tidningar och följer med diskussionsinläggen i dem. Den nordiska språkkontaktens långa och vindlande historia behandlas vid det här seminariet.

  Programmet

  Anmälning

Varför frågelistor? 16–17.11, Helsingfors
Plats: SLS hus på Riddaregatan 5
Arrangör: Traditionsvetenskapliga nämnden i samarbete med Folkkultursarkivet
Nordiskt tradtionsvetenskapligt seminarium om frågelistor där frågelistans metod, utformning, relevans, utmaningar och framtid diskuteras. 

Anmälnings senast 31.10 till Traditionsvetenskapliga nämndens sekreterare ann-helen.sund@sls.fi

  Programmet

 

Föredragskväll måndagen den 12.11 kl.18 i SLS hus, Helsingfors
Kufar och kärringar mot strömmen – några original ur Finlands kulturliv

Harry Halén:S. Wetterhof-Asp, en finsk don Quijote med talang
Jennica Thylin-Klaus: Det är blodets röst, Rolf Nordenstreng, Harry Federley och rashygienen

  Läs mer i Evenemangskalendern

 

SLS utlyser medel

att sökas för s.k. insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt. För närmare information kontakta forskningschef Christer Kuvaja via e-post: christer.kuvaja@sls.fi eller tel. (09) 618 77 101. Den elektroniska anmälningsblanketten kommer att finnas på www.sls.fi fr.o.m. 1.11.2012.

  Anvisningar

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |