Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 6/2012 från Svenska litteratursällskapet i Finland

19.9.2012

 

Statens pris för informationsspridning till SLS forskare och författare

Fil.lic. Kaj Öhrnberg, fil.mag. Patricia Berg och fil.dr Sofia Häggman fick 12.9 statens pris för informationsspridning 2012 för publiceringen av forskningsresanden Georg August Wallins brev och dagböcker samt för utgivningen av information om Wallins livsgärning.

  Läs mer

 

Stipendier att söka 10.9–1.10

Nu kan du ansöka om stipendier och forskningsmedel från SLS inom ämnena etnologi och folkloristik, genealogi och släkthistoria, historia, kulturhistoria, litteraturhistoria, nationalekonomi och statistik. Nytt för i år är att ansökan endast sker elektroniskt.

  Information och ansökning

 

SLS på bokmässorna i Åbo, i Göteborg och i Helsingfors


SLS på bokmässan i Göteborg 2011.
Ett roligt och för SLS traditionellt hösttecken är bokmässorna. SLS finns med på Bok & Bibliotek i Göteborg 27–30.9 och senare på bokmässan i Helsingfors 25–28.10.

SLS deltar också i bokmässan i Åbo 5–7.10. Du hittar oss tillsammans med Vetenskapsbokhandeln i monter A/58.
  Bokmässan i Åbo

I Göteborg hittar du SLS i monter C02:22.
  SLS program på bokmässan i Göteborg

 

Nyheter från SLS förlag

I augusti utkom det tredje bandet i utgåvan Georg August Wallins Skrifter (utgivna av Kaj Öhrnberg & Patricia Berg under medverkan av Kira Pihlflyckt). Boken Kairo och resan till Övre Egypten 1844–1845 inleds när Wallin redan hade bott i Kairo i över ett halvt års tid. Resan till Övre Egypten var främst en nöjesresa, men under Nilfärden fick han upp ögonen för det forna Egypten. Wallin skildrar på ett medryckande sätt också folklivet och naturen längs Nilens övre lopp. Med på resan var även den österrikiske konstnären Hubert Sattler som tecknade och målade de fornlämningar som Wallin beskrev i ord.

Boken Furstar och folk i Åbo 1812 (Nils Erik Villstrand) uppmärksammar mötet mellan den ryske kejsaren Alexander I och den svenske kronprinsen Karl Johan i Åbo 1812. Här kom kejsaren och kronprinsen överens om hur de tillsammans skulle bekämpa Napoleons stora armé. Mötet hade betydelse för hela Europas framtid och blev en hörnsten i det som kallas 1812 års politik.

Efterlängtad är Johan Wredes bok om Henrik Tikkanen, Tikkanens blick. En essä om Henrik Tikkanens författarskap, livsöde och personlighet. Tikkanens strävan att som författare ingripa i sina egna och samtidens trauman och livsvillkor är ett genomgående tema i denna bok. Johan Wredes mångåriga vänskap med svågern Tikkanen bildar fond i analysen och tillför också unik kunskap om författarskapet.

Köp SLS böcker i Vetenskapsbokhandeln

 


Albert Edelfelt skrev 23.5.1886
hälsningar till "Älskade mamma"
från Monte Carlo. Han illustrerade
sitt brev med akvareller.

  

  

  

Seminarium om brevskrivning 19.10 

SLS anordnar tillsammans med Finska Litteratursällskapet 19.10 ett seminarium med temat Kirjeiden kohtalot – Brevens framtid. Under det tvåspråkiga seminariet diskuterar forskare, arkivpersonal och författare hur privatarkiven kommer att se ut i framtiden och hur de kulturella förändringarna påverkar den privata arkivbildningen. Keynote speaker är Ingrid Svensson, chef för Kungliga Bibliotekets handskriftsenhet

Anmäl dig senast 10.10 till Merja Nevalainen/Finska Litteratursällskapet (merja.nevalainen@finlit.fi, tfn 0201 131 263).

  Läs mer   

  

  

Den vokala folkmusiken – föredrag och workshoppar i Vasa 5–6.10

Den vokala folkmusiken uppmärksammas fredagen den 5.10 på ett seminarium som arrangeras av SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut och Folkmusiksällskapet r.f., i samarbete med folkmusikfestivalen Vasa Folk. Under dagen diskuteras olika sätt att närma sig den vokala folkmusiken: solistisk sång, ensemblesång, i traditionell stil, i moderna tolkningar, a cappella eller framförd tillsammans med instrumentalister...

På lördag ges tillfälle att delta i sångverkstäder med Ulrika Gunnarsson och medlemmar ur sånggruppen Kongaro.

Anmäl dig till evenemanget senast fredag 28.9.

  Information och program

 

Nyutgivning av åboländsk folkmusik

SLS har nyligen gett ut två cd-skivor med åboländsk folkmusik. Opp å damba. Åboländska spelmanslåtar utkom som lp-skiva år 1973 (Folkkultursarkivet) och Aspö-Erik, Brunskärs-Maja & Korpo spelmanslag 1983 (Finlands svenska folkmusikinstitut). Båda skivorna har länge varit slutsålda men kan nu köpas som cd.

  Opp å damba
  Aspö-Erik, Brunskärs-Maja & Korpo spelmanslag

 

21 566 sidor av Frisk Bris i ny databas

Tidskriften Frisk Bris har under mer än hundra år på många sätt format finlandssvenskarnas syn på sig själva. Under åren har läsarna erbjudits tusentals artiklar om segling och seglartävlingar, båtar och maritim historia. Här finns ett rikt material att ösa ur för alla som vill forska i den finlandssvenska seglarhistorien.

I databasen Frisk Bris finns nu samtliga nummer 1899–1999 tillgängliga i digitalt format – sammanlagt 21 566 sidor i fulltext.

  Läs mer

 

  

  

Detta händer också på SLS:

15.10  Föredrag 2 i höstens serie Kufar och kärringar mot strömmen – några original ur Finlands kulturliv: Om Bengt von Törne och Alma Söderhjelm
12.11 Föredrag 3 i höstens serie Kufar och kärringar mot strömmen - några original ur Finlands kulturliv: Om S. Wetterhoff-Asp, Rolf Nordenstreng och Harry Federley

Läs mer i evenemangskalendern på sls.fi!

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |