Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 4/2012 från Svenska litteratursällskapet i Finland

29.5.2012

 

370 år av Nationalbibliotekets historia samlad i ny bok

Nationalbiblioteket är en av Finlands äldsta traditionsbärande kulturella institutioner. Kunskapens rike är den första sammanfattande skildringen av bibliotekets historia, från dess anspråkslösa början till den digitala tidsålderns organisation som producerar tjänster för hela landets biblioteksnät och en stor allmänhet.

 Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek – Nationalbiblioteket 1640–2010
  Se intervju med författaren Rainer Knapas på Kirjastokaista.fi

  

Ny bok om namngivning av fartyg

Vilka namn bar de finländska fullriggare som plöjde världshaven under segelsjöfartens glansdagar? Vad hette de första hjulångarna som tog hand om trafiken längs våra kuster? Eller skärgårdsskutorna som ända från tidig medeltid seglade med fisk, lantbruksprodukter och andra förnödenheter?

Den nyutkomna boken Adonis och Aallotar ger ny kunskap om ett tidigare outforskat namnförråd i Finland. Namnen presenteras mot en fyllig bakgrund av sjöhistoriska fakta i text och bild. De granskas som delar av den samtida kulturen, som uttryck för tidens idéströmningar och politiska förhållanden.

  Adonis och Aallotar. Finländska fartygsnamn i historiskt perspektiv

 


Snellmansgatan 13.
Foto: Janne Rentola
SLS får ny adress

Svenska litteratursällskapet gjorde den 8 maj ett avtal med Skogsindustrin r.f. om köp av 92 procent av aktierna i det hus som Skogsindustrin äger vid Snellmansgatan 13 i Helsingfors.

Köpet omfattar 7 315 kvadratmeter. SLS kommer att disponera cirka 1 000 kvadratmeter medan resten av huset hyrs ut.  Verksamheten fortsätter som tidigare på Riddaregatan 5.

  


Michel Ekman.
Foto: Janne Rentola

  

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris till Michel Ekman

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris om 19 000 euro tillföll den 16 maj forskaren och litteraturkritikern, fil.dr Michel Ekman för arbetet Må vi blicka tillbaka mot det förflutna. Svenskt och finskt hos åtta finlandssvenska författare 1899–1944 (2011).

  Läs prisnämndens motivering
  Se videointervju med Michel Ekman här!  

  


K. E. Ståhlberg.
150 år sedan fotografen K. E. Ståhlbergs födelse – ny webbutställning på www.sls.fi

År 2012 är det 150 år sedan Karl Emil Ståhlberg föddes. SLS uppmärksammar en av Finlands fotopionjärer genom att publicera 250 av hans kabinettfotografier och vyer ur SLS arkiv på Flickr.

  Till webbutställningen

 

Plock ur SLS evenemangskalender

31.5  Seminarium: Året som förändrade Norden – 1812 års politik och dess följder
5.7  Visstuga i pärtstugan i Oravais i samarbete med Oravais hembygdsförening

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |