Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 3/2012 från Svenska litteratursällskapet i Finland

20.4.2012

 

Folkkultursarkivet firar 75-årsjubileum 21.4 kl. 12–15

Välkommen till SLS hus på Riddaregatan 5 i Helsingfors lördagen den 21 april – då firar Folkkultursarkivet jubileum med traditionsmässa och konsert med folkmusikgruppen Rosenfink! På mässan får du träffa dem som jobbar vid olika finlandssvenska arkiv och du kan bekanta dig med aktuella dokumentations- och insamlingsprojekt.

Programmet börjar klockan 12.

  Läs mera om programmet

 

SLS på Vasa bokmässa 21–22.4

SLS är med på bokmässan i Vasa. Finlands svenska folkmusikinstitut tar emot dig i monter K140 och det är fritt fram att prata folkmusik, litteratur och att ta en titt på Svenska litteratursällskapets utgivning.

  Läs mera
  Vasa Bokmässa

 

Visstuga i Bragegården i Vasa 25.4 kl. 19–21

I visstugan träffas vi för att sjunga, lyssna och prata sångminnen. I visstugan kan alla sjunga, men ingen måste. Vi sjunger sånger ur vår finlandssvenska sångskatt och bekantar oss också med äldre visor som fallit i glömska. Välkommen!

Visstugan ordnas av Finlands svenska folkmusikinstitut i samarbete med föreningen Brage i Vasa. Visstugans värdar är Ann-Marie Löfdahl, från Oravais och Synnöve Svanström, amanuens vid Finlands svenska folkmusikinstitut.

  

  

Ny frågelista: Berätta om dina minnen från Ritz!

Har du minnen från den anrika biografen Ritz i Vasa? Föreningen Skafferiet efterlyser berättelser om biobesök, filmer, inredning och annat som för tankarna till mötesplatsen Ritz. Minnena samlas in för Ritz 60-års jubileum 21.4 och arkiveras vid Österbottens traditionsarkiv.

  Besvara frågelistan Play it again, Sam! på webben
 

  

  

Seminarium 31.5: Året som förändrade Norden – 1812 års politik och dess följder

Napoleonkrigen fick stora konsekvenser för nationerna i Norden, gränser ändrades, maktstrukturer rubbades och utrikespolitiken blev helt ny. Olika nordiska synvinklar på historia, politik och maktstrukturer diskuteras av fem ledande experter från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Ryssland.

Seminariet är ett samarbete mellan SLS, Danmarks Ambassade i Helsingfors, Kgl. Norsk Ambassade i Helsingfors och Sveriges ambassad i Helsingfors.

  Program och anmälning

 

Ny webbutställning: Vasa förr och nu

En ny webbutställning, Vasa förr och nu, har öppnats på SLS webbplats och har redan väckt stort intresse! Utställningen visar utvalda bilder  som pressfotografen Rafael Olin tagit i Vasa på 1960-talet. För att belysa de förändringar som skett i staden finns samma vyer presenterade som de ser ut i dag. Bilderna från 2009–2012 har tagits av Kai Martonen, bildbehandlare på SLS.

  Besök utställningen

  

  

  

Claes Ahlund ny medlem i Svenska litteratursällskapets styrelse

Vid årsmötet 4.4 invaldes Claes Ahlund, professor i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, som ny medlem i litteratursällskapets styrelse. Årsmötet återvalde också styrelsemedlemmarna Magnus Bargum, Karmela Liebkind och Clas Zilliacus för perioden 2012–2014, samt finansrådsmedlemmen Christoffer Taxell för perioden 2012–2015. Bengt Nyholm, CGR, återvaldes som ordinarie revisor med Anders Svennas som suppleant.

Vid styrelsens konstituerande möte 19.4 återvaldes professor Max Engman till ordförande för det kommande verksamhetsåret, professor Fred Karlsson till vice ordförande, professor Marika Tandefelt till sekreterare och kommerserådet Magnus Bargum till skattmästare.

 

Det händer på SLS

23.4 Del 3 i föredragsserien Verklighet i bild. Om fotografer i Finland: Fotografen K. E. Ståhlberg. Edith Södergran och Henry Parland som fotografer
15.5 Power of network – ett internationellt arkivvetenskapligt seminiarium
31.5 Seminarium: Året som förändrade Norden – 1812 års politik och dess följder

Läs mer i evenemangskalendern på sls.fi!

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |