Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 2/2012 från Svenska litteratursällskapet i Finland

26.3.2012

 

Ny bok om städer och stadsliv i Norden


Omslagsillustration: Johan
Isaksson
Omslag: Riina Nyberg
Stadens hjärta. Täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer (Åström, Anna-Maria & Lillqvist, Jonas, red.) är en samling studier av stadslivets förvandlingar i tio nordiska städer under 1900-talets senare del och fram till i dag. Författarna närmar sig ämnet från ett etnologiskt perspektiv där stadsbornas tolkningar och berättelser bildar en viktig utgångspunkt.

I de olika kapitlen kan man följa en ny stadskultur växa fram i Norden under 1990-talet och 00-talet, med en stark betoning av upplevelse och kommersialism, men även av tradition och bevarande. Äldre skikt i stadsbebyggelsen upphöjs till kulturarv och bildar tablåer som utnyttjas för att locka turister, samtidigt som stadens historia på ett konkret sätt lever vidare i invånarnas minnen och tolkningar av sin omgivning.

  Läs mer

  

 

Bok om Wallins resor i Egypten prisbelönad 


Alldeles hemlikt utkom i oktober
2011.
Kommittén för Finlands bokkonst
prisbelönade i början av mars grafikern Camilla Pentti för hennes grafiska formgivning av Sofia Häggmans bok Alldeles hemlikt – Georg August Wallins Egypten 1843–1845.

Juryns motivering: "Boken om G. A. Wallins resor i Egypten har fått en fin utformning. Det omfattande materialet och illustrationerna i verket är skickligt avvägda. Tryckresultatet är beundransvärt. Färgvärlden är harmonisk, pappret behagligt och typografin nyansrik. Kapitelstarterna för huvudkapitlen är omsorgsfullt uppbyggda konstverk."

  Läs mer om boken Alldeles hemlikt – Georg August Wallins Egypten 1843–1845

  

 

  

  

  

Svenska litteratursällskapets årsmöte 4.4

Svenska litteratursällskapets årsmöte hålls onsdagen den 4 april 2012 kl. 16.00 i sällskapets hus, Riddaregatan 5 i Helsingfors. Vid mötet behandlas de ärenden som anges i sällskapets stadgar, bl.a. val av medlemmar i styrelse och finansråd, val av revisor, fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet.

Möteskallelse och föredragningar
Läs årsredovisningen Verksamheten 2011 (pdf)

  

  

Vasa förr och nu 29.3


Hovrättsesplanaden i Vasa.
Foto: Kai Martonen/Rafael Olin
Montage: Kai Martonen
Välkommen till Vasa Arbis (Kyrkoesplanaden 15, Vasa) torsdagen den 29 mars kl. 18.00 för att diskutera och jämföra stadsmiljön i centrala Vasa under de senaste 50 åren med hjälp av fotografier, erfarenheter och minnen. Vad har gått förlorat och vad har kommit i stället? Arkitekt Asko Halme inleder med inblickar i bakgrunden till 1960-talets förändrade stadsbild.

Tillställningen är ett samarbete mellan Arbis, SLS/Österbottens traditionsarkiv och Invånarföreningen i centrala Vasa.

 

  

Seminarium 20.4: Oscar Parland 100 år


Oscar Parland.
Ett seminarium om författaren, läkaren, semiotikern och renässansmänniskan Oscar Parlands livsverk.

Anmälning senast fredagen den 13 april till tove.fransman@sls.fi, per telefon 09-618 777 eller på webben.

  Program och information
  Till anmälningsblanketten

   

  

  

  

  

  

  

  

Ny video: Kriget i arkivet

Dramadokumentären Slaget om Näsilinna började visas på biograferna i mars 2012. Manusförfattaren Robert Alftan är van att göra sin research på olika arkiv och har hittat bakgrundsinformation i bland annat SLS arkiv. Alftan har också donerat eget material till SLS arkiv.

  Se videon

  

  

Nytt författarporträtt: Walentin Chorell

I april 2012 har det gått 100 år sedan författaren Walentin Chorell föddes. SLS uppmärksammar honom med ett författarporträtt.

Till porträttet
Fler författarporträtt

  

Det händer på SLS

26.3 Del 2 i föredragsserien Verklighet i bild. Om fotografer i Finland: Om Åbofotografen Johan Jakob Reinberg och Helsinki Photography Biennial 2012
29.3 Vasa förr och nu
4.4 Svenska litteratursällskapets årsmöte
13.4 Vårt dramatiska arv, seminarium om finlandssvensk dramatik. I samarbete med Åbo Svenska Teater
20.4 Seminarium: Oscar Parland 100 år
21.4 Folkkultursarkivet och Språkarkivet vid SLS firar 75-årsjubileum
21–22.4 SLS medverkar i Vasa bokmässa i Botniahallen

Läs mer i evenemangskalendern på sls.fi!

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |