Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 1/2012 från Svenska litteratursällskapet i Finland

2.2.2012

  

Biografiskt lexikon för Finland är nu komplett

De två avslutande delarna av storverket Biografiskt lexikon för Finland, Republiken, utgavs den 27 januari och därmed blir serien komplett. De två avslutande delarna omfattar personer verksamma i Finland från 1917 fram till i dag. I de två volymerna ingår sammanlagt 843 biografier, bl.a. över arkitekten Alvar Aalto, författaren och konstnären Tove Jansson, filmregissören Aki Kaurismäki, marskalk Gustaf Mannerheim, kompositören Kaija Saariaho och dataprogrammeraren Linus Torvalds.

I hela Biografiskt lexikon för Finland ingår över 1 600 biografier över personer som på ett eller annat sätt lämnat spår i Finlands historia. De två första delarna innehåller personporträtt över personer som utförde sin livsgärning under den svenska tiden fram till 1809 respektive under ryska tiden 1809–1917.

  Läs om BLF 1, Svenska tiden
  Läs om BLF 2, Ryska tiden

  Utgivningen på SLS:s förlag våren 2012

 

Om språk i Källan

Det senaste numret av Källan handlar om språk. Läs om finlandssvenska i Sverige, om svensk dialektgeografi och om Augusta Lundahl och Georg August Wallin som båda föddes för drygt 200 år sedan. Källan fås från SLS och kan också läsas på webben.

  Till e-Källan

  

  

  

  

  

  

  

Vem får Tollanderska priset 2012?

Svenska litteratursällskapet firar sin 127:e årshögtid på Runebergsdagen den 5 februari. Välkommen med! Vid prisutdelningen tillkännages mottagarna av Tollanderska priset och av en rad andra litterära pris.

Kl. 18.00 på Runebergsdagen publicerar vi en videointervju med huvudpristagaren på sls.fi, tillsammans med prismotiveringarna. Finns kanske din favoritförfattare bland pristagarna? SLS önskar en trevlig Runebergsdag!

Information om högtiden och programmet

 

Folkkultursarkivet vill veta hur du upplever tystnaden

Tystnaden – är den vila för själen eller ett hotfullt vakuum? Årets pristävling "Att uppleva tystnad" ingår i en nationell insamlingstävling som Folkkultursarkivet medverkar i. Insamlingen pågår till den 31 maj 2012.

  Läs mera om insamlingen och svara på frågelistan

  

SLS utlyser stipendier och forskningsmedel

Från och med i dag kan du ansöka om vårens stipendier och forskningsunderstöd från SLS. Ansökningar och bilagor ska vara inlämnade till SLS senast den 29 februari 2012.

Närmare information och anvisningarNytt liv i gamla herrgårdssamlingar har blivit databas


Rilax gård.
Svenska litteratursällskapet i Finland startade hösten 2010 ett gemensamt projekt kallat Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar – Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan tillsammans med Riddarhuset, Riksarkivet, Nationalbiblioteket och Åbo Akademis bibliotek. Målet var att inventera de finländska herrgårdarnas arkiv och boksamlingar och bidra till att de bevaras.

Som ett första resultat av projektet, som pågår till 2014, finns nu en databas med information om arkiv eller bibliotek i 85 herrgårdar tillgänglig på SLS webbplats.

  Läs mer om projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar

 

 

Nya chefer på SLS

Sällskapets styrelse har utsett ny kanslichef, ny förlagschef och ny kommunikationschef. Sällskapet har också fått förstärkning i form av en IT-chef och en IS-chef.

Vicehäradshövding Jonas Lång har utsetts till kanslichef vid sällskapets sekretariat. Lång kommer från Kulturkontakt Nord där han arbetat sedan institutionen grundandes 2007, senast som t.f. direktör. Jonas Lång anställs vid SLS fr.o.m. 1.3.2012 och tillträder kanslichefsbefattningen 1.5.2012, då han efterträder nuvarande kansli- och förlagschef Magnus Pettersson som avgår med pension 30.7.2012.

Vid årsskiftet inledde filosofie magister Kim Björklund sitt arbete som förlagschef vid sällskapets förlag. Björklund verkade 2006–2011 som redaktionschef vid utgivningsprojektet Zacharias Topelius Skrifter.

Filosofie magister Gunilla Löfstedt-Söderholm har utsetts till sällskapets kommunikationschef. Löfstedt-Söderholm kommer från Yle, där hon senast har arbetat som nyhetschef och programledare vid Svenska Yle Nyheter/Tv-nytt. Löfstedt-Söderholm har arbetat på Yle i olika funktioner sedan år 1977. Hon tillträder 1.3.2012.  

Lång, Björklund och Löfstedt-Söderholm är medlemmar av ledningsgruppen.

Mats Wikholm fungerar sedan 7.12.2011 som sällskapets IT-chef. IS-chef Dennis Stolt tillträdde 25.1.2012. IT- och systemutvecklingsfunktionerna hör till stödfunktionen Informationsförvaltning.

  

Det händer på SLS

27.2.2012 Start för vårens föredragsserie Verklighet i bild. Om fotografer i Finland. Meta Sahlström och Katja Hellman: Fotograferna Erik Hägglunds och Rafael Olins bilder – österbottniska samhällsdokument från 1900-talet
26.3.2011 Del två i vårens föredragsserie. Catherine af Hällström: Åbofotografen Johan Jakob Reinberg (1823–1896). Mitro Kaurinkoski (rubrik meddelas senare).

Läs mer i evenemangskalendern på sls.fi!

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |