Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 5/2011 från Svenska litteratursällskapet i Finland

24.10.211

  

SLS på bokmässan i Helsingfors 27–30.10

Den här veckan blir det bokmässa i Helsingfors. SLS finns på plats och deltar med scenprogram som tidigare år. Hör bl.a. om hur välbärgade finländare levde i Villa Huovila i Nice kring sekelskiftet 1900, om paradoxernas poet Edith Södergran och inte minst om Biografiskt lexikon för Finland – uppslagsverket som i år blir komplett med sina fyra band.

Kulturjouren svarar bl.a. på dina frågor om skötsel av gamla fotografier och berättar vilka dokument det lönar sig att spara. Välkommen till SLS monter 7h37 – där fyndar du också våra böcker till mässpris!

 SLS scenprogram under bokmässan
  Kulturjouren

  

Färska boknyheter från SLS

Nyss utkommen är I martallarnas, fänrikarnas och dixietigrarnas land. En resa genom det svenska i Finland. I boken tecknar Sven-Erik Klinkmann en bild av den finlandssvenska identiteten och den svenska kulturen i Finland.

* Michel Ekman och Sven-Erik Klinkmann samtalar om språk, nationell identitet, natur och hembygd ur ett litterärt och kulturanalytiskt perspektiv på Helsingfors bokmässa, fredag 28.10 kl. 16 på Södergran-scenen. 

Lagom till bokmässan har även Kenneth Danielsens bok Promenade des Anglais 139. Historien om Villa Huovila, dess finska ägare och invånare utkommit. Boken för oss till franska rivieran vid tiden för sekelskiftet 1900. På den tiden drog särskilt Nice till sig välbärgade vintergäster från hela Europa, även från Finland. Boken beskriver också hur livet i Nice och Helsingfors förändrades till följd av krigen som svepte över Europa och mellankrigstidens ekonomiska depression.

* Hör Kenneth Danielsen berätta om Villa Huovila i Nice på Helsingfors bokmässa, lördag 29.10 kl. 10.30 på Totti-scenen.

Ny i höst är också Gatans dikter, en bok som berättar om konstnären och lyrikern Ragnar Ekelund och hans bror, arkitekten Hilding Ekelund. Artiklarna i boken är skrivna av konsthistorikerna Erik Kruskopf och Riitta Nikula. I boken ingår också en e-brevväxling mellan Kruskopf och Nikula om bröderna Ekelunds livsval och estetiska värderingar.

Boken utges i samband med utställningen Ekelund & Ekelund – Gatans dikter på Amos Andersons konstmuseum. Utställningen pågår 16.9.2011–9.1.2012.

  Läs mer om böckerna

 

 

    

  

Finska vyer – ny bok och bildbank

Förra veckan utkom boken Finska vyer. 1800-talets storfurstendöme i bilder/Näkymiä Suomesta. 1840-luvun suuriruhtinaskunta kuvissa. Konsthistorikern Petja Hovinheimo har gått igenom Museiverkets och Ateneums samlingar och hittat ett rikt bildmaterial som belyser tillkomsten av Finland framställdt i teckningar, samtidens syn på landskapet och Finland på 1840-talet.

Samtidigt lanserades en bildbank med ett stort antal bilder – originalteckningar till de tryckta litografierna samt själva litografierna – som ingick i bildprogrammet för verket Finland framställdt i teckningar.

Både Finska vyer och bildbanken är resultatet av ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland, Statens konstmuseum och Museiverket, bildsamlingarna.

* Mer om Finska vyer på Helsingfors bokmässa: Rainer Knapas, Petja Hovinheimo och Jens Grandell i samtal om bild och kulturhistoria. Totti-scenen söndag 30.10 kl. 14.30.

  Läs mer om boken
  Till bildbanken

 

Video: Vackra böcker

Grafikern Antti Pokela har vunnit flera pris för de böcker han formgivit på Svenska litteratursällskapets förlag.
Då Erik Wahlström för några år sedan recenserade en bok formgiven av Antti Pokela, konstaterade han följande: "Jag har funderat över trenden att göra allt vackrare böcker. Var ska det sluta?"

Se intervjun med Antti Pokela

 

Öppet hus på SLS på Arkivens dag 12.11 klockan 11–15

Arkivens dag är en gemensam nordisk dag. Temat för i år är Öppenhet, och SLS arkiv håller öppet hus på Riddaregatan 5 i Kronohagen lördagen den 12 november klockan 11–15.

Både stora och små är välkomna. Medan du bekantar dig med arkivet kan barnen pyssla julpynt, färglägga och rita. Fråga om arkivets material eller ta med dig eget arkivmaterial som du vill visa eller diskutera – arkivpersonalen ger råd om arkivvård och förvaring och diskuterar gärna andra frågor gällande arkivmaterial. Du kan bekanta dig med SLS utbud av böcker och postkort, se arkivets fotografiutställning eller bara slå dig ner med en kopp kaffe.

 

 

 

 

Folkkultursarkivet vill veta hur du upplever tystnaden

Tystnaden – är den vila för själen eller ett hotfullt vakuum? Årets pristävling "Att uppleva tystnad" ingår i en nationell insamlingstävling som Folkkultursarkivet medverkar i. Insamlingen pågår 6.10.2011–31.5.2012.

Läs mera om insamlingen och svara på frågelistan

 

Rena råvaror – en matresa genom Svenskfinland

I samband med Matkulturdagen 9.10.2011 lanserades broschyren Rena råvaror, ett samarbete mellan Marthaförbundet och Svenska litteratursällskapets Folkkultursarkiv. I broschyren varvas intervjuer med producenter med fräscha recept på inhemska råvaror. Texterna är skrivna av Yrsa Lindqvist, fotografierna är tagna av Karin Lindroos och recepten är utarbetade av Louise Mérus.

Du kan läsa mera om Matkulturdagen på Marthaförbundets webbplats. Där kan du också beställa broschyren Rena råvaror gratis, eller ner den som pdf.

  Läs mera om Matkulturdagen på Marthaförbundets webbplats och ladda ner Rena råvaror som pdf

 

 

  

Hallå folkmusiken! Hur står det till?

Folkmusikinstitutet samlar information om folkmusikens situation i dagens Svenskfinland. Undersökningen riktas till alla intresserade; spelmän, folkmusiker och -sångare, övriga musikanter och sångare, dansande och lyssnande folkmusikvänner.

  Läs mera och svara på enkäten

 

  

Ny arkivväska om Vasa bomull

SLS/Österbottens traditionsarkiv har i samarbete med Österbottens museum utarbetat en arkivväska om Vasa bomull för skolan. Genom konkreta arbetsuppgifter, arkivmaterial och föremål gör arkivväskan 1800-talets industrialisering och den lokala industrihistorien levande för eleverna. Du som är lärare kan kostnadsfritt låna väskan för din undervisning.

  Läs mera om arkivväskan

 

 

Det händer på SLS:

28.10 Rädda spelmanstraditionen! Seminarium i Vasa.
7.11 Del 3 i föredragsserien om invandring, återvandring och integration
9.11 Georg Brandes och det moderna genombrottet i litteratur och kritik i Norden – seminarium i samarbete med Kungliga Danska ambassaden. Anmälningar senast 4.11.
11.11 Har den finlandssvenska klassikerutgivningen en framtid? Seminarium. Bl.a. Carina Burman medverkar. Anmälningar senast 4.11.
18.11 Upplevelse och kulturarv. Tillämpad etnologi i kritisk belysning. Seminarium.
24.11 Seminarium om svensk dialektgeografi

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |