Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 4/2011 från Svenska litteratursällskapet i Finland

9.9.2011

G.A. Wallin under falsk flagg i Egypten

Ny i bokhandeln är band 2 av Georg August Wallins (1811-1852) Skrifter, som innehåller brev och dagböcker från Wallins första år i Egypten. Boken inleds när Wallin anländer till Alexandria i december 1843.

Under tiden i Alexandria klädde sig Wallin ännu i sina västerländska kläder, men dagen innan han steg ombord på båten till Kairo genomgick han den yttre förvandlingen till muslim.

Med anledning av 200-årsminnet av G.A. Wallins födelse anordnas ett internationellt seminarium i Helsingfors fredagen den 21 oktober.

  Läs mer om boken
  G.A. Wallin 200 år – seminarium 21.10


Internationalism på hemmaplan

"Internationalism på hemmaplan" är temat för Svenska litteratursällskapets årsbok 2011. I sju artiklar diskuteras betydelsen av internationella strategier i små länders kulturella fält med exempel ur finländskt och nordiskt 1800- och 1900-tal. Redaktörer för Historiska och litteraturhistoriska studier 86 är Stefan Nygård och Julia Tidigs.

Ny för i höst är också Michel Ekmans Må vi blicka tillbaka mot det förflutna som pejlar åtta finlandssvenska författares förhållande till frågor om språk, nationell identitet, natur och hembygd under första hälften av 1900-talet.

  Läs mer om böckerna

  

Pricka in SLS på bokmässan i Göteborg!

Modernisterna Edith Södergran och Henry Parland, båda aktuella i artikelsamlingar som utkommit på SLS förlag, figurerar flitigt i scensamtalen på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg 22–25.9. Hör också om kända och mindre kända gestalter i det färdigställda Biografiskt Lexikon för Finland, om hur adelsdamers liv kunde te sig i 1700-talets Finland och om Zacharias Topelius syn på Finland och litteraturen.

  SLS programpunkter på Göteborgsmässan

  

Video: Bengt Ahlfors biografiska djupdykning i SLS arkiv

Vivica Bandler hjälpte på 1960-talet Bengt Ahlfors att komma i gång inom teatervärlden. Nu har Ahlfors skrivit en personligt hållen biografi om Bandler med hjälp av material ur Svenska litteratursällskapets arkiv.

  Se intervjun med Bengt Ahlfors om stjärnorna på Lillan

  

SLS-stipendier kan sökas månaden ut

Höstens ansökningsrunda för SLS stipendier och forskningsunderstöd är i full gång. Ansökningar och bilagor ska vara SLS tillhanda senast den 30 september.

  Ansökningskriterier och instruktioner


Identitetsmyter, en rysk emigré och en ghettomiljonär

SLS föredragsserie "Jag är ju utlänning vart jag än kommer" inleds med teater Viirus föreställning "Identitet – en myt". Efter pausen föreläser Marianne Backlén under rubriken "Rysk emigré och ung kongolesisk ghettomiljonär i ett xenofobiskt Finland". Det övergripande temat för höstens serie är invandring, återvandring och integration. Väl mött på föredragsserien!

  Föredragsseriens program hösten 2011 (pdf)Det händer på SLS

8.9 Den tvåspråkiga Svinhufvud. Seminarium om den svenska eliten som finskans förfäktare
12.9 Del 1 i föredragsserien om invandring, återvandring och integration
22–25.9 SLS på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |