Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 2/2011 från Svenska litteratursällskapet i Finland


31.3.2011

Foto: Janne Rentola
Kimmo Grönlund ledde åren 2007–2010  SLS-forskningsprojektet Svensk politik i Finland, som boken baseras på.
Ny bok: Språk och politisk mobilisering

Språk kan mobilisera folk till politisk aktivitet, framför allt i länder där det talas fler än ett språk. Vilka frågor är viktiga när man väljer parti och kandidat? Vilken betydelse har språket för väljarbeteendet i dag? Bland annat de här frågorna tas upp i boken Språk och politisk mobilisering. Finlandssvenskar i publikdemokrati.

I boken sammanfattar Kimmo Grönlund resultaten från forskningsprojektet Svensk politik i Finland: beteende, opinion, framtid som bedrevs vid SLS åren 2007–2010. Flera av kapitlen bygger på en brett upplagd frågeundersökning som gjordes i Svenskfinland och på Åland i samband med riksdagsvalet 2007, och som jämförelsematerial används här den landsomfattande valundersökningen vid samma val.

  

Språkarkivet efterlyser texter på dialekt eller slang

Skriver du kåserier, dikter och sångtexter på dialekt eller slang? Använder du dialekt i din blogg eller på din hemsida? Sommaren 2010 gjorde Språkarkivet en webbenkät om när och varför människor skriver talspråk men arkivet vill nu också få reda på hur texterna ser ut i praktiken. Skicka in dina egna bidrag senast 31.5!

  Så här deltar du i insamlingen

  

Ansökningstid för arkivens fältinsamlingsstipendier

Folkkultursarkivet, Språkarkivet, Österbottens traditionsarkiv och Finlands svenska folkmusikinstitut lediganslår fältinsamlingsstipendier. Sänd in din stipendieansökan senast den 15.4.2011.

  Instruktioner för ansökan

  

Boken med Sibelius och Carpelans brev prisbelönad

Boken Högtärade Maestro! Högtärade Herr Baron! Korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius 1900-1919, utgiven av Fabian Dahlström, har utsetts till en av årets vackraste böcker 2010 av Kommittén för Finlands bokkonst. SLS grafiker Antti Pokela har gjort omslaget och den grafiska utformningen. I sin motivering lyfter kommittén fram att boken "utgör en elegant och klar helhet" som har tyngd både i innehåll och räknat i gram. 

Utmärkelsen Årets vackraste bok tilldelades Helena Soiri-Snellmans praktverk om arkitekten Erik Bryggmans Atriumhus i Åbo.

  

Svenska litteratursällskapets årsmöte 7.4

Svenska litteratursällskapets årsmöte hålls torsdagen den 7 april 2011 kl. 16.00 i sällskapets hus, Riddaregatan 5 i Helsingfors. Vid mötet behandlas de ärenden som anges i sällskapets stadgar, bl.a. val av medlemmar i styrelse och finansråd, val av revisor, fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet.

  Möteskallelse och föredragningar
  Läs årsredovisningen Verksamheten 2010 (pdf)

  

Det händer på SLS

7.4.2011 Svenska litteratursällskapets årsmöte
8.4.2011 Hur påverkar det digitala kulturarvet forskning? Paneldiskussion
15.4.2011 Startseminarium för de nya forskningsprojekten vid SLS
16–17.4.2011 SLS medverkar i Vasa bokmässa i Botniahallen
18.4.2011 Del 4 i föredragsserien Hjältar och ikoner med Derek Fewster och Göran Karlsson

 Läs mer i evenemangskalendern på sls.fi

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |