Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 1/2011 från Svenska litteratursällskapet i Finland

4.2.2011

Vem får Tollanderska priset 2011?

Svenska litteratursällskapet firar sin 126:e årshögtid på Runebergsdagen den 5 februari. Vid prisutdelningen tillkännages mottagarna av Tollanderska priset och av en rad andra litterära pris.

Kl. 18.00 på Runebergsdagen publicerar vi en videointervju med huvudpristagaren på sls.fi, tillsammans med prismotiveringarna. Finns kanske din favoritförfattare bland pristagarna? SLS önskar en trevlig Runebergsdag!

  

SLS utlyser stipendier och forskningsmedel

Ansökningstiderna för SLS stipendier och forskningsmedel har tidigarelagts från mars till februari månad och från oktober till september. Sista inlämningsdag för vinterns ansökningar är den 28 februari.

  Närmare information och anvisningar

  


Agricolagatan 6, från januari SLS hus i Åbo
Starkare SLS-närvaro i Åbo

SLS har sedan årets början en filial i Åbo. Huset på Agricolagatan 6, nära Arken, rymmer åtta arbetsplatser för forskare. Mötesrummet Mustelinska rummet har fått sitt namn efter Olof Mustelin, professor och överbibliotekarie vid Åbo Akademis bibliotek 1966–1980 och medlem av SLS styrelse 1977–1989.

  

  

  

Etniska relationer undersöks i nytt forskningsprojekt

Vilka är de etniska gränsdragningar som definierar finlandssvenskheten? Frågeställningen behandlas i forskningsprojektet Svenska invandrare i Finland – etniska relationer i mötet mellan svenskt och finskt som inleddes vid SLS forskningssektor i januari. 

Projektets forskare, docent Östen Wahlbeck, vill ge en mer detaljerad bild av invandringen av svenska medborgare till Finland och ny kunskap om finlandssvenskarna i Finland genom en studie av invandrarnas erfarenheter av mötet mellan svenskt och finskt i Finland.

Projektet tar avsats i de senaste åren betydande invandring av svenska medborgare till Finland. Denna migration har inte studerats i tidigare forskning, varken inom invandringsforskningen eller i forskningen om finlandssvenskar. Ca 8 500 svenska medborgare bor stadigvarande i Finland.

  Till projektets webbsida
 

  

Ny bok: Finland framställdt i teckningar

I verket Finland framställdt i teckningar återger Topelius sin uppfattning om Finland i både ord och bild, genom historiska berättelser, geografiska beskrivningar och konstnärliga avbildningar av sevärdheter, minnesmärken och typiska landskapsvyer.

Verket utges för första gången i sin helhet sedan det utkom 1845–1852. Utgivare: Jens Grandell och Rainer Knapas. Boken finns även som e-utgåva på www.topelius.fi.

  Köp boken i Vetenskapsbokhandelns webbutik
  Till e-utgåvan på www.topelius.fi

  

Ny bok: Henri Bergson. Reception, rekontextualisering och politisering

Tankeströmningarna inom den finländska filosofins fält befann sig efter sekelskiftet 1900 i en brytningstid. Nya idéer kom från tidens intellektuella metropol, Paris, för att påverka och småningom omforma det lokala filosofiska och politiska klimatet i Finland. Temat behandlas i Henri Bergson i Finland. Reception, rekontextualisering, politisering, en bearbetad version av Stefan Nygårds avhandling vid Helsingfors universitet från 2009.

  Köp boken i Vetenskapsbokhandelns webbutik

  

  

Folkkultursarkivet undersöker vardagsskrock

Brukar du knacka i omålat trä, spotta efter svarta katter och med obehag notera att det är fredagen den trettonde? Eller låter du dig inte påverkas av spådomar och övertro – inte ens på skoj? I år behandlar Folkkultursarkivet vid Svenska litteratursällskapet finlandssvenskarnas syn på vardagsskrock i sin pristävling.

Frågelistan "Tur, tydor och trolldom" kan beställas av carola.ekrem(a)sls.fi (tfn 09-618 777). Den kan också besvaras på nätet. Insamlingen pågår till den 31 mars 2011. De bästa svaren belönas med penningpris och bland alla svarare utlottas ett antal bokpris.

  Till webbfrågelistan

 

Forskare intervjuas inför kommande digitalisering

SLS arkivsektor inledde vid årsskiftet projektet Forskarnas röst och digitalt material, som utreder det digitaliserade materialets betydelse för forskarsamfundet. Projektet utvärderar också förhållandet mellan digitaliseringsprocesserna, minnesorganisationerna och forskarsamfundet.

Projektets infallsvinkel är den humanistiska forskningen och framförallt arkivens, speciellt de centrala privatarkivens digitaliseringsprojekt, men även andra minnesorganisationer och forskarsamfundet tas i beaktande. I bakgrunden ligger de senaste årens livliga digitaliseringsverksamhet vid minnesorganisationerna och dess betydelse inom den humanistiska forskningen, som ökar i takt med att mängden digitaliserat material växer.

  

Möjligheterna många när lärare diskuterade svenskundervisning

Lägg större vikt vid finska elevers muntliga svenskkunskaper i skolundervisningen och -bedömningen, konkretisera svenskans roll i skolundervisningen i förhållande till andra språk och uppmuntra samspelet mellan olika språk. Dessa förändringar i läroplanen efterlyste Sauli Takala, professor emeritus med många års erfarenhet av att utveckla läroplaner, vid seminariet Tradition och förnyelse i svenskundervisningen i finska skolor.

Seminariet, som arrangerades av SLS i samarbete med Hanaholmens kulturcentrum och nätverket Svenska nu, avslutades med en livlig paneldebatt om svenskundervisningens möjligheter och utmaningar där även Takala deltog (bilden, i mitten).

  Läs forskningschef Christer Kuvajas reflektioner kring seminariet i SLS-bloggen!

 

Se videoklipp från Vetenskapernas natt

Vetenskapernas natt på SLS lockade fullt hus den 13 januari, då en expertpanel gav svar på allehanda frågor om det svenska i Finland. Om du missade Vetenskapernas natt kan du se videoinspelningen från evenemanget på sls.fi, uppdelad i olika frågehelheter.

  Frågor och svar i videoform

 

Det händer på SLS

05.02.2011 SLS årshögtid i Helsingfors universitets solennitetssal
11.02.2011 Slutseminarium för forskningsprojektet På väg mot kommunikativ komptens
18.02.2011 Slutseminarium för forskningsprojektet Finlandssvenskhet framställd genom musik
21.02.2011 Del 2 i föredragsserien Hjältar och ikoner med Andreas Nyblom och Erik Höök

  Läs mer i evenemangskalendern på sls.fi!

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |