Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 8/2010 från Svenska litteratursällskapet i Finland

22.12.2010

Sydösterbottnisk dialektanvändning och satsbildning behandlas i ny bok 

Hur bildas fraser och satser på dialekt? Det är frågan för boken Sydösterbottnisk syntax, som ger en framställning av fras- och satsläran i dialekt och lokalt stadsmål i södra Österbotten.

Användningen av fraser och satser belyses med språkprov som samtidigt ger en inblick i livet i helg och söcken i bygden i äldre tid. Boken avslutas med ett prov på folklig berättarkonst: "Brudraden på Boberget".

  Köp boken i Vetenskapsbokhandelns webbutik

  

Snart i bokhandeln: Vackert, vittert, lärt – Jarl Pousars boksamling

Jarl Pousar (1941-2004) var chef för Bytescentralen för vetenskaplig litteratur i över tjugo år. Han hade en livslång fascination för vackra böcker och sin boksamling på 2 500 band från olika länder och sekler donerade han till litteratursällskapet 1998. I boken Vackert, vittert, lärt sätts Pousars samling in i sitt bokhistoriska sammanhang och bokbanden, i synnerhet de finska, studeras ingående. Boksamlingen har också inspirerat författaren, pol.mag., fil.dr h.c. Anna Perälä, till en djupdykning i de finska bokbinderiernas historia.

 Sök även bland böckerna i databasen över Pousars boksamling

  

SLS pro gradu-pris i litteraturvetenskap till Soili Melkas

Litteraturvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet har beslutat tilldela fil.mag. Soili Melkas årets pro gradu-pris för avhandlingen "Muureja murtamassa? Identiteetti, valta ja paikan merkitys monikulttuurisissa kohtaamisissa Marianne Backlénin romaanissa Bastionerna" (Åbo Universitet). I avhandlingen granskas Backléns roman ur den postkoloniala teorins synvinkel med hjälp av begrepp som kulturell mångfald, identitet, alteritet, makt, plats och rum. 

Litteraturvetenskapliga nämnden vid SLS delar årligen ut ett pris för en utmärkt pro gradu-avhandling i litteraturvetenskap. Avhandlingen ska ha godkänts vid ett finländskt universitet. Prissumman är 1 000 euro.

  

Välkommen till SLS på Vetenskapernas natt 13.1

När kom svenskarna till Finland och när sticker dom? Vad är "Ludiveeto"? Varför skrev Topelius så mycket? Hugga knarren, vad är det? På Vetenskapernas natt torsdagen den 13 januari kl. 18-21 samlas en panel bestående av experter inom olika humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på SLS för att svara på allehanda frågor om det svenska i Finland. Stan Saanila är kvällens konferencier.

Vill du ställa expertpanelen en fråga? Sänd den till adressen info(a)sls.fi. Fritt inträde, bokförsäljning och servering utlovas under kvällen. Platsen är SLS hus på Riddaregatan 5, Helsingfors.  

Missa inte heller det mångvetenskapliga seminariet I djupet en fisk jag såg på SLS onsdagen den 12 januari. Seminariet  handlar om fiskarens vardagsliv i den finlänska skärgården förr och nu och anordnas i samband med Vetenskapsdagarna i Helsingfors. Anmälan senast den 5 januari till charlotta.pettersson(a)sls.fi.

  

Hjältar och ikoner i vårens föredragsserie

Svenska litteratursällskapets föredragsserie våren 2011 bär temat Hjältar och ikoner – om att konstruera nationella och litterära identiteter.  Platsen är i vanlig ordning SLS hus på Riddaregatan 5 i Helsingfors.

Serien inleds måndagen den 17 januari kl 18 då Agneta Rahikainen talar under rubriken Hundra sätt att använda en nationalskald. Om kulten kring J.L. Runeberg. Kvällen avrundas med en historisk konsert med Hämäläis-Osakunnan Laulajat under ledning av Esko Kallio i samarbete med Helsingfors stadsmuseum och Jere Jäppinen.

  Vårens föredragsserie i utskriftsvänligt format (pdf)

  

Nytt på sls.fi: Veckans fråga 

Veckans fråga på sls.fi handlar om olika aspekter på det svenska i Finland och är kopplad till Svenska litteratursällskapets verksamhet. I vilken taktart går en polska? I vilken stad kan du köra i rondellen Bläckfisken? Välj bland svarsalternativen – du får genast veta om du valde rätt!

 Till veckans fråga

Det händer på SLS

12.1 I djupet en fisk jag såg. Seminarium om fiskarens vardagsliv i den finländska skärgården förr och nu.
13.1 Vetenskapernas natt på SLS kl. 18–21
17.1 Hjältar och ikoner. Del 1 i vårens föredragsserie.
21.1. Tradition och förnyelse i svenskundervisningen i finska skolor. Seminarium. Plats: Hanaholmen.

  Läs mer i evenemangskalendern på sls.fi

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |