Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 7/2010 från Svenska litteratursällskapet i Finland

 24.11.2010  

  

Väder och vind i våra arkiv - en webbutställning

Årstiderna och skiftningarna i väderlek, med storm, sol och regn står inte i mänsklig makt att påverka. Däremot påverkar väderleken oss människor, och vädret som allegori har använts för att uttrycka olika slag av idéer och sinnesstämningar.

I Svenska litteratursällskapets arkiv finns historiskt, litteraturhistoriskt, etnologiskt, folkloristiskt och dialektologiskt material. Det här materialet kan du ta del av i webbutställningen Väder och vind i våra arkiv, där väder och klimat presenteras ur olika mänskliga synvinklar.

   Stig in i bildspelet

Snart i bokhandeln: Blickfång - en tidsresa med Vöråfotografen Erik Hägglund

Erik Hägglund fångade livets hela spektrum med sin kamera under de drygt femtio år som verksam fotograf i sin fotoateljé i Vörå. Den fotografisamling han efterlämnade består av drygt 40 000 glasnegativ från tiden 1910-1962. Samlingen som bevaras i Österbottens traditionsarkiv i Vasa hör till de största bevarade enskilda fotografarkiven i landet.

Erik Hägglunds bilder ger en unik inblick i människors boendemiljöer, arbete och fritid, vardag och fest. Motiven berättar lokalsamhällets historia, men återspeglar också de omfattande förändringar som landsbygden i hela Finland genomgick under 1900-talets första hälft. Boken ges ut 100 år efter att Erik Hägglund tog den första bilden i sin egen ateljé i Rökiö, Vörå.

  

SLS-kalendern 2011 - fotografier ur Erik Hägglunds samling

I över femtio års tid fotograferade Erik Hägglund den österbottniska landsbygden från Kvevlax i söder till Nykarleby i norr. Via bilderna i SLS-kalendern 2011, som delvis också finns publicerade i boken Blickfång - en tidsresa med Vöråfotografen Erik Hägglund, möter betraktaren en landsbygd i i förändring, miljöer med både traditionella och moderna inslag, människor i arbete och fritid, vardag och fest.

  Köp SLS-kalendern i Vetenskapsbokhandelns webbutik!

  


Gustaf Mannerheims resedagbok Fack-Finlandianominerad

Gustaf Mannerheims Dagbok förd under min resa i Centralasien och Kina 1906-07-08, med asienkännaren och sinologen Harry Halén som utgivare, var en av de böcker som tidigare i månaden nominerades för Fack-Finlandiapriset. Mannerheims resedagböcker, som tidigare inte utgetts i sin helhet, gavs ut på SLS förlag i somras.

Urvalsnämnden gav följande motivering: "I helheten som nu publiceras i tre delar, totalt nästan 1 200 sidor, finns utöver dagboksanteckningarna också mera personliga noteringar, teckningar, sinologisk terminologi och utförliga uppgifter om den utrustning som krävdes för resan. Av Mannerheims cirka 1 000 fotografier är 170 med. Många av dessa har inte tidigare funnits i tryck." 

Fack-Finlandiapriset 2010 tillföll Vesa Sirén för hans bok om finländska kapellmästare.


Följ SLS arkiv på mikrobloggen Twitter

Under namnet SLSarkiv informerar vi om aktuella händelser, nyheter och evenemang på samtliga arkiv inom SLS. För dig som är intresserad av digitaliseringsfrågor finns ett annat twitterflöde under namnet SLSdigi.

Om du redan har ett konto på Twitter kan du prenumerera på våra meddelanden och läsa de färskaste nyheterna direkt i ditt eget nyhetsflöde men det går också bra att följa med oss utan att ha en egen twitterprofil. Direktadressen till flödena är www.twitter.com/slsarkiv och www.twitter.com/slsdigi.

  

Lyssna på föredrag på sls.fi

Nu kan du lyssna på föredrag på svenska och engelska från det samhällsvetenskapliga seminariet Gränser förr och nu, som anordnades på SLS den 20 oktober. Hör bl.a. Charles Westins resonemang om paradigmskiften i den sociolingvistiska forskningen om tvåspråkighet!

  Till föredragen

  

Det händer på SLS

3.12.2010 Den litteraturvetenskapliga texten som genre. Seminarium
14.12.2010 Del 4 i föredragsserien Från ankdamm till avantgarde. Henrik Meinander och Sven-Erik Klinkmann.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |