Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 6/2010 från Svenska litteratursällskapet i Finland

25.10.2010

Författarmöten och kulturjour på bokmässan

Är finlandssvenskar verkligen lyckligare än medeltalet och lever de längre? På bokmässan i Helsingfors 28–31.10 kan du höra SLS författare och redaktörer samtala om fakta och fiktion kring det omtalade finlandssvenska sociala kapitalet. Hör också samtal bl.a. om livet på ett barockslott, om den målande officeren Hugo Backmansson och om brevväxlingen mellan Jean Sibelius och hans manliga musa Axel Carpelan.

SLS böcker till mässpris hittar du i monter 6f49, i hörnet av de gulröda finlandssvenska kvarteren. Jubileumsåret till ära ordnar vi också kulturjour i montern. Kom och fråga våra experter om bl.a. inofficiella ortnamn i våra städer, finlandssvensk folkmusik och om hur du bäst ska hantera ditt hemarkiv.

  SLS monter- och scenprogram under bokmässan

  

Topelius Ljungblommor som bok och e-utgåva

Första delen i det massiva utgivningsprojektet Zacharias Topelius Skrifter utkommer i samband med Helsingfors bokmässa i tryckt och digital form. Det första bandet innehåller diktsamlingarna Ljungblommor I-III (1845, 1850, 1854) samt de dikter som Topelius lade till dem i sitt urval Sånger (1860).

Dikterna är försedda med kommentarer som ger dem en biografisk, historisk och litterär kontext, samt med ordförklaringar och bibliografier över tidigare forskning. Den digitala utgåvan lanseras samtidigt som bokutgåvan på adressen http://www.topelius.fi/.

  Till topelius.fi

Mångbegåvade militärer visar framfötterna i utgivningen

I samband med Hugo Backmansson-utställningen på Amos Andersons konstmuseum ger SLS ut boken Hugo Backmansson – konstnär, officier och äventyrare om den mångsidigt begåvade kosmopoliten som efter trettio år i Ryssland hann verka som konstnär i Nordafrika.

Också Augustin Ehrensvärd, som ledde befästningsarbetet på Sveaborg  Sveaborg på 1700-talet, uppmärksammas i bokform i ett nytryck av Oscar Nikulas biografi.

Första boken i serien Finlands svenska historia, Kari Tarkiainens Sveriges Österland, har utkommit på finska (Ruotsin Itämaa) i författarens egen översättning.

  Läs mer på förlagets webbsidor

  

  

Susan Sontag Foundation belönar Diktoniusöversättare

Susan Sontag Foundation i New York uppmärksammar 2010 nyöversättningarna av modernisten Elmer Diktonius prosa och poesi till engelska då stiftelsen delar ut sitt årliga översättningspris. Med anledning av detta står Svenska litteratursällskapet i Finland värd för prisutdelningen och ett seminarium om Elmer Diktonius den 5 november (programmet är på engelska). Vill du delta? Anmäl ditt intresse till adressen info@sls.fi eller per telefon 09-618 777 senast den 29 oktober!

   

Arkiväventyr i gammaldags skolanda

Arkiven vid SLS har sammanställt en arkivväska som ett komplement i historie- och modersmålsundervisningen i högstadiet. Med hjälp av skickligt kopierat arkivmaterial och tillhörande uppgifter får eleverna insyn i skolvärldens historia.

Skolklasser kan antingen låna arkivväskan eller hälsa på SLS arkiv i Helsingfors för ett arkiväventyr i gammaldags skolanda.

  Exempelmaterial och mer information

  

  

Nya föredrag på sls.fi

En rad nya föredragsinspelningar har publicerats på SLS.fi. Hör Katja Hellman från SLS arkivcentrum i Vasa berätta om österbottningarnas bevarade minnen och Niklas Nyqvist om folkmusikforskningens nationella och ideologiska dimensioner. På engelska kan du höra föredrag från det internationella jubileumsseminariet Literary Societies in The Age Of Nationalism, som anordnades på SLS den 12 oktober.

  

Det händer på SLS

29–30.10 Vårt bästa arv! Traditionsvetenskapligt seminarium och traditionsmässa i Vasa
28–31.10 SLS deltar i Helsingfors bokmässa
8.11 Del 3 i höstens föredragsserie fokuserar på Zacharias Topelius Skrifter och e-Topelius.
11.11 Det svenska i det urbana Finland. Mångvetenskapligt seminarium.
19.11 Myndigheternas svenska. Språkvetenskapligt seminarium.

  Närmare information i SLS evenemangskalender

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |