Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 5/2010 från Svenska litteratursällskapet i Finland

20.9.2010


Skatudden kallas både Skatan, Skatta och Skattan.
Vandra virtuellt i ortnamnens Helsingfors

Starta vid Arkadiabacken, ta dig längs Manskun och Alexen ut mot Bronx och Lilla Moskva - eller välj en helt annan rutt! SLS presenterar webbsidan Vandra i Helsingfors, där du kan bekanta dig med de inofficiella ortnamn som Språkarkivet vid SLS samlat in. Som användare kan du också kommentera namnbruket och bidra med egna benämningar på ställen i huvudstaden.

  Starta din vandring här

  

Finlands svenska folkdiktning som digital utgåva

Den första digitaliserade volymen av Finlands svenska folkdiktning finns nu på SLS webbplats! På adressen http://www.sls.fi/folkdiktning kan du lyssna på äldre spelmanslåtar i form av menuetter, polskor och polonäser. Sök bland melodier, spelmän och upptecknare - uppgifterna finns tillgängliga tillsammans med nottext och ljudfiler.

Finlands svenska folkdiktning, publicerad av SLS i totalt 21 bokvolymer, innehåller äldre finlandssvensk folktradition. Verket innehåller alla folkloristiska materialtyper som har samlats in i slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900.

  Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning

  

Följ med SLS på bokmässan i Göteborg

Den 23–29 september kan du bekanta dig med Svenska litteratursällskapets utgivning i Finlandsmontern C02:22 på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg. 

SLS är producent och koordinator för Finlandsavdelningen i Göteborg. På avdelningens egen scen uppträder SLS-författarna Yrsa Lindqvist, Harry Halén, Kaj Öhrnberg, Patricia Berg, Fabian Dahlström, Malin Bredbacka-Grahn och Nils Erik Villstrand. SLS-författare och -redaktörer medverkar också i seminarier under bokmässan (se länken nedan).

Kan du inte åka på mässan? Följ med SLS mässrapporter på Facebook!

  Seminarier med SLS-författare på Göteborgsmässan

  

Sök bland skatterna i Jarl Pousars bokbandssamling 

Bibliotekarien Jarl Pousars boksamling på ca 2 500 böcker, som 1998 donerades till SLS, finns nu sökbara i en databas.

Jarl Pousar (1941-2004) inledde bokbandssamlandet i ett tidigt skede av sitt liv. Pousars huvudintresse var förlagsband från 1800-talet, med särskild tyngdpunkt på band härstammande från Finland. De svenska och tyska avdelningarnas andel av samlingen är också avsevärda.

  Sök i databasen

  

Nytt författarporträtt: V.V Järner 100 år

"Äntligen en stor svensk dramatiker!" skrev Sven Stolpe efter att ha sett den finlandssvenska författaren, dramatikern och pedagogen V.V. Järners Goubitsky och jag på Stockholms stadsteater 1961. Av de femtiotal pjäser som finns i Svenska litteratursällskapets arkiv har ett tjugotal uppförts men bara en bråkdel utgivits i tryck. Läs mer i arkivporträttet om V.V. Järner, som i år skulle ha fyllt 100 år!

  Till arkivporträttet

  

Nya böcker

Höstens färskaste bok Högtärade Maestro! Högtärade Herr Baron! Korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius 1900-1919 skildrar en brevväxling som resulterade i en nära vänskap och ett ömsesidigt inspirationsutbyte. Jean Sibelius tillägnade Axel Carpelan sin andra symfoni.

Boken Ögonblick och evighet är en bildspäckad djupdykning bland kulturskatterna i Svenska litteratursällskapets arkiv och bibliotek. Övriga nyheter är årsboken Historiska och litteraturhistoriska skrifter 85, herrgårdsskildringen Sarvlax. Herrgårdshistora under 600 år och boken Det finlandssvenska sociala kapitalet. Fakta och fiktion. Nyss kommen från tryckeriet är även boken Carl Fredrik Fredenheim. En nyhumanist och hans klassiska bibliotek.

  Läs mer om höstens böcker!

  

Det händer på SLS

23–26.9.2010 SLS medverkar i Göteborgs bokmässa
1–3.10.2010 SLS medverkar i Åbo bokmässa
11.10.2010 Från ankdamm till avantgarde. Höstens föredragsserie / Niklas Nyqvist och Katja Hellman
12.10.2010 Patriotiska litteratursällskap under nationalismens tidevarv. Internationellt seminarium.
29–30.10.2010 Vårt bästa arv! Seminarium och traditionsmässa i Vasa

  Läs mer i evenemangskalendern på sls.fi!

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |