Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyhetsbrev 4/2010 från Svenska litteratursällskapet i Finland

23.6.2010 

Besvara webbenkät om talspråk i skrift!

Talspråk och dialekter förknippar man vanligtvis med muntlig kommunikation men det är ju också möjligt att skriva talspråk. En del av de korta texter och meddelanden som vi skriver till vardags kommer till i situationer som påminner om ett muntligt samtal, vilket märks på språket. Också i högtidliga och offentliga sammanhang förekommer texter skrivna på t.ex. dialekt eller slang.

Skriver du talspråk? Bidra med dina erfarenheter och åsikter genom att besvara Språkarkivets webbenkät och delta i utlottningen av priser! Vi vill ha ditt svar senast den 31 augusti. Enkäten hittar du på https://www.sls.fi/sprakarkivet

  

Sommarläsning: Teatertema i nya Källan

Teater och dramatik i varierande former är temat för det nya numret av Källan. Finlandssvensk teaterhistoria – finns den? Frågan besvaras i Källan, där du också kan läsa om Nicken Rönngrens vision om en finlandssvensk nationalscen i början av 1900-talet och om den förnyade dramadatabasen Daniel. 

Utanför teatertemat hittar du bl.a. artiklar om spelmansmelodiernas väg från stugan till webben och språkvårdens möjligheter att påverka finlandismer i svenskan.

  

  


Vetenskapligt och populärt möts i SLS-bloggen

I den nystartade SLS-bloggen reflekterar SLS personal kring sitt arbete i ett flöde av vetenskapliga och populära infall och utkast om det svenska i Finland. Följ med bloggen och delta i diskussionen på https://www.sls.fi/blogg. SLS digitalarkiv Arkiva figurerar också på Twitter, där du kan följa med Arkivateamets flöde på http://www.twitter.com/slsarkiva.

  Till SLS-bloggen 

  

Sommarens och höstens utgivning vid SLS förlag

Den textkritiska utgåvan av Zacharias Topelius Ljungblommor och boken om konstnären och kosmopoliten Hugo Backmansson hör till Svenska litteratursällskapets boknyheter i höst. SLS förlag ger också ut sin första bok på finska, nämligen Suomen itämaa, Kari Tarkiainens succébok Sveriges Österland i översättning av författaren själv.

  Se hela nyhetslistan

  

Nytt författarporträtt: Karl August Tavaststjerna

Karl August Tavaststjerna var en av de första i Finland som skrev realistisk prosa. Han började skriva lyrik under studietiden och debuterade 1883 med diktsamlingen För morgonbris. Tavaststjernas senare romaner blev omdebatterade och bland annat Hårda tider väckte indignation i de konservativa kretsarna. Läs mer om Karl August Tavaststjerna i Historiska och litteraturhistoriska arkivets författarporträtt!

  Till författarporträttet

  

Drabbades också du av prinsessbröllopsyran?

Hur uppmärksammade du kronprinsessbröllopet i Sverige? Ställde du till med fest framför tv:n, åkte du rent av över till Stockholm eller föredrog du att ignorera hela kalabaliken? Folkkultursarkivet vill gärna höra om din variant av bröllopsdagen! Delta i diskussionen på SLS-bloggen eller mejla Folkkultursarkivets Carola Ekrem direkt på fornamn.efternamn@sls.fi.

  

Från ankdamm till avantgarde – höstens föredragsserie vid SLS

Föredragsserien som startar i september lyfter fram Svenska litteratursällskapets verksamhet i en ny dager. Vissa guldkorn från SLS jubileumsturné återfinns också i programmet, som bär den samlande rubriken Från ankdamm till avantgarde.

  Skriv ut programmet  

 

Trevlig sommar!

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |